2020 rok


 

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i postępowanie z dokumentacją
Termin kontroli: 25.02.2020r.
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i postępowanie z dokumentacją
Termin kontroli: 06.03.2020r.
Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Przedmiot kontroli: Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych
Termin kontroli: 04.03.2020r. - 07.04.2020r.
Wystapienie pokontrolne

Podmiot kontrolujący: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej
Przedmiot kontroli: Kontrola rejestru wyborców
Termin kontroli: 22.04.2020r.
Protokół kontroli

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV"
Termin kontroli: 11.05.2020r. - 20.05.2020r.
Informacja pokontrolna

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive