2019


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III"
Termin kontroli: 14.01.2019r. - 04.02.2019r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu pn. "Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz"
Termin kontroli: 06.06.2019r. - 07.06.2019r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu "Poprawa bezpiezeństwa wokół głównego deptaktu miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu"
Termin kontroli: 06.06.2019r. - 07.06.2019r.
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Przedmiot kontroli: Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego
Termin kontroli: 11.10.2019r. - 06.12.2019r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu "Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz"
Termin kontroli: 24.10.2019r. - 25.10.2019r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości oraz użytkowania urządzeń sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej
Termin kontroli: 24.10.2019r.
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodaki finansowej Miasta Racibórz
Termin kontroli: 29.10.2019r. - 06.12.2019r.
Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dot. projektu "Janka i Honza - ekologiczni badacze"
Termin kontroli: 06.11.2019r. - 18.11.2019r.
Podmiot kontrolujący: Starosta Raciborski
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej
Termin kontroli: 28.11.2019r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive