2009


Podmiot kontrolujący : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli : wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.
Termin kontroli : 17.03.2009r.

 

Podmiot kontrolujący :

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu
Przedmiot kontroli : rozliczenie z budżetem Państwa w zakresie podatku od towarów i usług - prawidłowość zadeklatowanej kwoty do zwrotu.
Termin kontroli : 28.04.2009r. do 05.05.2009r.

 

Podmiot kontrolujący :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli : wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Raciborzu przy ul. Sudeckiej 2.
Termin kontroli : 05.05.2009r.

 

Podmiot kontrolujący :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli : wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Raciborzu przy ul. Kowalskiej 1.
Termin kontroli : 17.03.2009r.


Podmiot kontrolujący : Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Przedmiot kontroli : Gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi w latach 2006-2008
Termin kontroli : 26.05.2009r.-06.07.2009r.


Podmiot kontrolujący : Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Rybnik
Przedmiot kontroli : zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Termin kontroli : 23.04.2009r. i 19,25,28.05.2009r.


Podmiot kontrolujący : Wojewoda Śląski
Przedmiot kontroli : ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w procesie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Termin kontroli : 21.09.2009-30.09.2009 z przerwą w dniu 24.09.2009r.


Podmiot kontrolujący : Wojewoda Śląski
Przedmiot kontroli : realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w województwie, wynikających z ustawy z dnia 28.031933r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy z dnia 05.07.1990r. Prawo o zgromadzeniach .
Termin kontroli : 22.09.2009-25.09.2009r.


Podmiot kontrolujący : Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
Przedmiot kontroli : prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie operatu ewidencyjnego oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, naliczenie opłat na fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
Termin kontroli : 13-15.07.2009r.


Podmiot kontrolujący : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli : ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie higieny pracy.
Termin kontroli : 27.11.2009r. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive