Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Racibórz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej w Raciborzu

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Okrent, or19@um.raciborz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327 550 701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna. Urząd Miasta w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 6

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami


Najbliżej położone dostępnego wejścia miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane naprzeciw windy, w pobliżu skrzyżowania ulicy Podwale i Króla Stefana Batorego. Pomiędzy dwoma miejscami parkingowymi a windą ułożono ścieżkę z płyt, która ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Kolejne miejsca parkingowe znajdują się: przed budynkiem od strony ul. Króla Stefana Batorego oraz przy ulicy Środkowej.

Dostępność wejścia do budynku


Wejście dostępne zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania ulic: Króla Stefana Batorego i Podwale. Winda zewnętrzna pozwala z poziomu ziemi na dostęp do parteru oraz pięter od 1 do 3.
Komunikację głosową z Biurem Obsługi Interesanta zapewnia domofon zainstalowany w wiatrołapie przy windzie.

Wejście główne do budynku znajduje się w zabytkowym portalu od ulicy Króla Stefana Batorego. Przy drzwiach wejściowych został zainstalowany dzwonek do zasygnalizowania pomocy.
Wzdłuż biegu schodów zainstalowano prowadnice z platformą do przewozu osób poruszających się na wózku (platforma zapewniała dostęp do parteru osobom z niepełnosprawnością ruchową przed instalacją windy).
Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego dwanaście osób szkolonych jest z języka migowego, aby zapewnić kontakt z osobami niesłyszącymi. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się w okolicy wejścia. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst oraz pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnału dźwiękowego i wytłumienie dźwięków pochodzących z tła.
Do budynku Urzędu Miasta Racibórz może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Komunikacja pozioma


Korytarze w budynku nie mają rozgałęzień. Posadzka na korytarzach jest równa bez nagłych uskoków. Wejścia do pomieszczeń są bez progowe, a szerokość przejścia jest nie węższa niż 0,9 m.
 

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa odbywa się za pośrednictwem windy oraz w mniejszym stopniu platformy przy schodowej.
Łączniki korytarzy z windą są wykonane w taki sposób, że pomimo zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwiają swobodne przejście lub przejazd wózkiem i wjazd na korytarz.
Oznakowane zostały stopnie (pierwszy i ostatni na stopnicy i podstopnicy w klatkach schodowych), które są dwie wewnątrz Urzędu Miasta.
 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 

Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w toalecie na parterze zainstalowany jest przewijak dla dziecka. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

Dostępność architektoniczna. Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu, ul. Wileńska 7


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami
 

Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się oznaczone miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Dostępność wejścia do budynku
 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Przed drzwiami głównymi znajduje się przycisk przywołujący obsługę Urzędu Stanu Cywilnego.
 

Komunikacja pozioma


Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów / uskoków, mają czytelny i intuicyjny układ.
 

Komunikacja pionowa


Winda platformowa zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z windy, należy wezwać pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Dostępność architektoniczna Straży Miejskiej w Raciborzu :

Siedziba Straży Miejskiej w Raciborzu mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

      Kontakt telefoniczny:

    • dyżurny 32 7550606

    • interwencje 986

    •  sekretariat 32 7550777

    •  email sm@um.raciborz.pl

      Wejście główne do siedziby Straży usytuowane jest od strony ul. Podwale poprzez drzwi otwierane automatycznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta w Raciborzu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek       w godz. 07:30 – 15:30, środa godz. 07:30 – 17:30, piątek 07:30 – 13:30), po godzinach pracy Urzędu oraz w soboty w godz. 07:00 – 22:00 przez drzwi wyjścia ewakuacyjnego po przywołaniu     do wideodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi ewakuacyjnych dyżurnego Straży Miejskiej. 

      Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego :

      - Dojazd do siedziby Straży Miejskiej możliwy jest komunikacją publiczną (przystanek ul. Króla Stefana Batorego) lub własnym środkiem transportu.

      - Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych z dwoma miejscami parkingowymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

      - Stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej znajduje się w holu głównym, do którego prowadzą pięciostopniowe schody. Pierwszy i ostatni stopień schodów w holu głównym posiada kontrastowe oznaczenie.  Brak jest podjazdu lub rampy dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

      W celu zgłoszenia interwencji lub załatwienia sprawy należy przywołać dyżurnego Straży Miejskiej przy pomocy wideodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi wyjściowych ewakuacyjnych.

      - Wobec osób ze szczególnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych) pomoc lub obsługa stron przeprowadzana jest bezpośrednio przez dyżurnego lub strażnika miejskiego.

      - Do siedziby Straży Miejskiej w Raciborzu i wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pliki do pobrania

08‑06‑2020 15:46:12
Dokumenty:
Plik doc Synteza audytu strony - styczeń 2020 r.doc
08‑06‑2020 15:47:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Stan dostosowania na styczeń 2020 roku(1).xlsx
30‑09‑2020 14:23:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf
29‑03‑2021 11:25:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami_1125019.docx
19‑06‑2023 10:53:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Audyt architektoniczny_1130095.docx
03‑07‑2023 14:44:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2023 14:45:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie