2017


Podmiot kontrolujący: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu PL.3.22./2.2/00/14.04217 pn. Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek OLZA i ODRA
Termin kontroli: 17.01.2017r. - 20.01.2017r

Podmiot kontrolujący: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola w związku z dopuszczeniem łodzi roboczych do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
Termin kontroli: 13.04.2017r.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola prawnej ochrony pracy
Termin kontroli: 26.04.2017r. -31.05.2017r.
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola jednostek pływających celem wydania orzeczenia PIP o dopuszczeniu do eksploatacji statków pod względem przepisów BHP
Termin kontroli: 12.05.2017r.
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola jednostek pływających celem wydania orzeczenia PIP o dopuszczeniu do eksploatacji statków pod względem przepisów BHP
Termin kontroli: 23.05.2017r. i 25.05.2017r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania pn. "Realizacja Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 - III etap"
Termin kontroli: 07.06.2017r.
Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miasta
Termin kontroli: 23.06.2017r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I"
Termin kontroli: 21-22.09.2017r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania środków WFOŚiGW przeznaczonych na realizację zadania pn. "Realizacja programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2016-2018 - etap III" zgodnie z zawartymi umowami
Termin kontroli: 14.11.2017r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive