2016


Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Termin kontroli: 05.04.2016r. - 22.04.2016r

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Przedmiot kontroli: Kontrola zadania pn.; "Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14"
Termin kontroli: 19.05.2016 r.

Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Przedmiot kontroli: Kontrola trwałości projektu dofinansowanego ze środków GIS w ramach umowy Nr 487/2013/Wn12/OA-TR-21/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji i Nr 488/2013/Wn12/OA-TR-21/D o dofinansowanie w formie pożyczki pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w raciborzu przy ul. Słowackiego 48
Termin kontroli: 31.05.2016r. - 03.06.2016r

Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w zakresie projektu pn. Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doskonalenie działań służb kryzysowych
Termin kontroli: 04.10.2016r. - 25.10.2016r

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego budynku Urzędu Miasta
Termin kontroli: 24.10.2016r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przedmiot kontroli: Kontrola trwałości projektu "Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu"
Termin kontroli: 26.10.2016r.
Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Przedmiot kontroli: Kontrola trwałości projektu Nr 204/PL/16/C/PE/016 pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”
Termin kontroli: 14-18.11.2016r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska
Termin kontroli: 29-30.11.2016r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive