Plan pracy Rady Miasta na 2020 rok


 

DATA SESJI

TEMAT SESJI

29 STYCZNIA

Budżet Miasta na 2020 r.

Informacja Komisji ds. Czystego Powietrza.

26 LUTEGO

Zbiornik Racibórz Dolny – informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach

o aktualnym stanie zaawansowania prac i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym dla Miasta Racibórz

Gospodarka nieruchomościami gminnymi w 2020 r. po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych

w 2019 r. (zmiana bonifikat, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, zmiana planu miejscowego)

25 MARCA

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2020 rok

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2020 – 2023

29 KWIETNIA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Racibórz

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta Racibórz

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

27 MAJA

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za rok 2019

Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2014 – 2020

24 CZERWCA

Raport o stanie gminy
Wotum zaufania dla Prezydenta Miasta

Wykonanie budżetu miasta za 2019 rok
Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Raport monitoringowy Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2016 – 2020

LIPIEC

PRZERWA

26 SIERPNIA

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

30 WRZEŚNIA

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Realizacja inwestycji miejskich i remontów w 2020 r.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza

28 PAŹDZIERNIKA

Program Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2021

25 LISTOPADA

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

23 GRUDNIA

Budżet Miasta na 2021 r.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive