Plan pracy Rady Miasta na 2018 rok


PLAN PRACY RADY MIASTA RACIBÓRZ NA 2018 ROK

MIESIĄC

TEMAT SESJI

STYCZEŃ

Zbiornik Racibórz Dolny – Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o stanie zaawansowania prac

LUTY

Utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz konserwacja terenów zieleni miejskiej

MARZEC

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2018 rok

KWIECIEŃ

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Racibórz

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowana terenie miasta Racibórz

MAJ

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za rok 2017

CZERWIEC

Wykonanie budżetu miasta za 2017 rok
Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Analiza i funkcjonowanie spółek miejskich

Raport monitoringowy Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 – 2020

LIPIEC

PRZERWA

SIERPIEŃ

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz na lata 2019 – 2023

WRZESIEŃ

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

Realizacja inwestycji miejskich i remontów w 2018 r.

Informacja na temat opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek publiczny, żłobki niepubliczne, dzienny opiekun)

PAŹDZIERNIK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2014 – 2020
Program Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

LISTOPAD

Podatki i opłaty lokalne na 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Miasta Racibórz w roku szkolnym 2017/2018

GRUDZIEŃ

Budżet Miasta na 2019 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:+48327550608 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive