Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 29 stycznia 2020 r.

 

  1. Uchwała Nr XIV/212/2020 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2020 rok

  2. Uchwała Nr XIV/213/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  3. Uchwała Nr XIV/214/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku w Raciborzu.

  4. Uchwała Nr XIV/215/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Racibórz w roku szkolnym 2019/2020.

  5. Uchwała Nr XIV/216/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz.

  6. Uchwała Nr XIV/217/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Kolejowej 19a.

  7. Uchwała Nr XIV/218/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Pocztowej 10a.

  8. Uchwała Nr XIV/219/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach Miasta Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Racibórz.

  9. Uchwała Nr XIV/220/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz.

  10. Uchwała Nr XIV/221/2020 w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków do zaopiniowania.

 

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive