Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na X sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 25 września 2019 r.

 

 1. Uchwała Nr X/154/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 2. Uchwała Nr X/155/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr X/156/2019 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Iskierka” w Raciborzu.

 4. Uchwała Nr X/157/2019 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”.

 5. Uchwała Nr X/158/2019 w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”.

 6. Uchwała Nr X/159/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr X/136/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 7. Uchwała Nr X/160/2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 8. Uchwała Nr X/161/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/458/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie „Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2018” z późn. zm.

 9. Uchwała Nr X/162/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Lwowskiej.

 10. Uchwała Nr X/163/2019 w sprawie cennika usług za przyjęcie odpadów biodegradowalnych na Kompostownię Odpadów w Raciborzu.

 11. Uchwała Nr X/164/2019 w sprawie petycji.

 12. Uchwała Nr X/165/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

 13. Uchwała Nr X/166/2019 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

 14. Uchwała Nr X/167/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są na stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive