Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 27 listopada 2019 r.

 

 1. Uchwała Nr XII/187/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 2. Uchwała Nr XII/188/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 3. Uchwała Nr XII/189/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Uchwała Nr XII/190/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/483/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Racibórz.

 5. Uchwała Nr XII/191/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Karola.

 6. Uchwała Nr XII/192/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Górnej.

 7. Uchwała Nr XII/193/2019 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania tych opłat.

 8. Uchwała Nr XII/194/2019 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.

 9. Uchwała Nr XII/195/2019 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych.

 10. Uchwała Nr XII/196/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu.

 11. Uchwała Nr XII/197/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz z późniejszymi zmianami.

 12. Uchwała Nr XII/198/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 13. Uchwała Nr XII/199/2019 w sprawie petycji mieszkańca Rybnika.

 14. Uchwała Nr XII/200/2019 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

 15. Uchwała Nr XII/201/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Miastem Racibórz w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami – Morawski Szlak Rowerowy”.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są na stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive