Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 27 lutego 2019 r.

 

 1. Uchwała Nr IV/56/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 2. Uchwała Nr IV/57/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr IV/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 4. Uchwała Nr IV/59/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasta Racibórz z późniejszymi zmianami.

 5. Uchwała Nr IV/60/2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na 2019 rok”.

 6. Uchwała Nr IV/61/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.

 7. Uchwała Nr IV/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu przy ul. Zakładowej oraz przy ul. Rybnickiej.

 8. Uchwała Nr IV/63/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Francuskiej 16.

 9. Uchwała Nr IV/64/2019 w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Nowary.

 10. Uchwała Nr IV/65/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/292/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2016 r. w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu z późniejszymi zmianami.

 11. Uchwała Nr IV/66/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu.

 12. Uchwała Nr IV/67/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz.

 13. Uchwała Nr IV/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr IV/69/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 15. Uchwała Nr IV/70/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.
   

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są stronie - raciborz.esesja.pl. Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive