Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 24 kwietnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr VI/80/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 2. Uchwała Nr VI/81/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr VI/82/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

 4. Uchwała Nr VI/83/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu.

 5. Uchwała Nr VI/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej.

 6. Uchwała Nr VI/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności nieruchomości drogowej położonej w Raciborzu przy ulicy Poprzecznej.

 7. Uchwała Nr VI/86/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

 8. Uchwała Nr VI/87/2019 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

 9. Uchwała Nr VI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz z późniejszymi zmianami.

 10. Uchwała Nr VI/89/2019 w sprawie poparcia starań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w zakresie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 11. Uchwała Nr VI/90/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive