Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 25 listopada 2020 r.

 

  1. Uchwała Nr XXV/349/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  2. Uchwała Nr XXV/350/2020 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

  3. Uchwała Nr XXV/351/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Uchwała Nr XXV/352/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Racibórz.

  5. Uchwała Nr XXV/353/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  6. Uchwała Nr XXV/354/2020 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

  7. Uchwała Nr XXV/355/2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Grecka.

  8. Uchwała Nr XXV/356/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

  9. Uchwała Nr XXV/357/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/193/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania tych opłat.

  10. Uchwała Nr XXV/358/2020 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive