Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 27 stycznia 2021 r.

 

 1. Uchwała Nr XXVIII/373/2021 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz.

 2. Uchwała Nr XXVIII/374/2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz oraz gminnym : jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, a także wskazania organów do tego upoważnionych.

 3. Uchwała Nr XXVIII/375/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Miasta Racibórz.

 4. Uchwała Nr XXVIII/376/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek położonych w Raciborzu przy ul. Katarzyny.

 5. Uchwała Nr XXVIII/377/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej.

 6. Uchwała Nr XXVIII/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Włoskiej i Nowy Zamek.

 7. Uchwała Nr XXVIII/379/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu.

 8. Uchwała Nr XXVIII/380/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.

 9. Uchwała Nr XXVIII/381/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu.

 10. Uchwała Nr XXVIII/382/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu.

 11. Uchwała Nr XXVIII/383/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.

 12. Uchwała Nr XXVIII/384/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu.

 13. Uchwała Nr XXVIII/385/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr XXVIII/386/2021 w sprawie wyboru ławników wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020 – 2023.

 15. Uchwała Nr XXVIII/387/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta Racibórz.

 16. Uchwała Nr XXVIII/388/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

 17. Uchwała Nr XXVIII/389/2021 w sprawie przekazania petycji wielokrotnej dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 18. Uchwała Nr XXVIII/390/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 

Uchwały podjęte na dokończonej XXVIII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 3 lutego 2021 r.

 

19. Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2021 rok.

20. Uchwała Nr XXVIII/392/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

21. Uchwała Nr XXVIII/393/2021 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Projekt powyższej uchwały Rady Miasta Racibórz oraz wynik głosowania dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive