Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na II sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 19 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
 2. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Miasta Racibórz na rok 2018 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.
 4. Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz.
 5. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców.
 6. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 7. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.
 8. Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
 9. Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 10. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/448/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 11. Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.
 12. Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 14. Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz.
 15. Uchwała Nr II/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Racibórz.
 16. Uchwała Nr II/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta Racibórz.
 17. Uchwała Nr II/26/2018 w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miasta Racibórz.
 18. Uchwała Nr II/27/2018 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
 19. Uchwała Nr II/28/2018 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
 20. Uchwała Nr II/29/2018 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
 21. Uchwała Nr II/30/2018 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są stronie - raciborz.esesja.pl. Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Gliwa
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:327550750 fax: 327550621
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive