Stanowienie aktów publiczno - prawnych


Stanowienie aktów publiczno - prawnychNa podstawie Statutu Miasta Racibórz "Uchwała Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 marca 2019r. poz. 1915)

 


Rozdział 5

& 22

 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o innych obowiązujących przepisach prawa.

2. Rada w formie uchwał może również wyrażać opinie, wystosowywać apele i zajmować stanowiska we wszystkich istotnych dla Miasta sprawach.
 

Rozdział 8
& 105

 

1. Prezydent podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, decyzji i innych aktów wymaganych przepisami prawa

2. Prezydent rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

3. Oprócz aktów zawierających rozstrzygnięcia Prezydent podejmuje także inne akty zawierające w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive