Ogłoszenia


Nabór konkursowy rozpocznie się dnia 30 stycznia 2020 r. i potrwa do 28 lutego 2020 r.

 

Trwa wczytywanie metryki.

Na podstawie Uchwały NR XIII/207/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta Racibórz ogłasza o podjęciu prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu”. Projekt uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie utworzenia parku kulturowego będzie udostępniony od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 18 marca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz, pokój 301. Wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego składa się w terminie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 18 marca 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Racibórz w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, pokój 301, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Racibórz).

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 313 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 32
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szczuka
email: szczuka.krzysztof@poczta.wu.raciborz.pl tel.:+48327550720 fax: +483275550725
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szczuka
email: szczuka.krzysztof@poczta.wu.raciborz.pl tel.:+48327550720 fax: +483275550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive