Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowienia uchylającego postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 2 kwietnia 2024r nr IU.6730.1.12.2023  o zawieszeniu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie/modernizacji istniejącej instalacji przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125-budowa bioreaktora z biofiltrem.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu RAC7100_A wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową, na działce nr 71, k.m. 1, obręb Sudół, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce 127/1 w Kuźni Raciborskiej". Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 455/121, 246/123, 243/121, 198/49, 193/50, 454/121, k.m. 12, obręb Brzezie, w rejonie ul. Stawowej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Sudół, Gmina Racibórz, proj. Sudół III PV" na działce nr 348 obręb Sudół.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o złożeniu zażalenia ws. zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie/modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 – budowa bioreaktora  z biofiltrem i instalacjami technologicznymi, zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali sortowni, na działce nr 927/673, k.m. 15, obręb Brzezie, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.01.2024r. Firmy KAMAR Sp. z o. o. siedzibą w Bełsznicy, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Wdowczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,Racibórz II - Zbiornik 8/1".

W toku postępowania w dniu 22.04.2024r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ,,Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce 127/1 w Kuźni Raciborskiej", w dniu 17.04.2024r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 28/2024 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 10 czerwca 2024 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu RAC7100_A wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową, na działce nr 71, k.m. 1, obręb Sudół, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej-Racibórz-Ocice".
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 654 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 66
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Ziental
email: kziental.1@um.raciborz.pl tel.:327550602 fax: 327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive