Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV na odcinku od SE Brzezie do słupa nr 76 oraz budowa linii światłowodowych do SE Piaskowa na ciągu Rydułtowy – Studzienna, etap II, zlokalizowanej na działkach nr 180, 35, k.m. 6, obręb Brzezie w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent MIasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV na odcinku od SE Brzezie do słupa nr 76 oraz budowa linii światłowodowych do SE Piaskowa na ciągu Rydułtowy – Studzienna, etap II, zlokalizowanej na działkach nr 379/186, 353/87, 356/88, 74, 75, 168, 68, 69, 66, 67, k.m. 15, obręb Ostróg w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 250, k.m. 2, obręb Miedonia w rejonie ul. Warzywnej w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.4210.87.2020.KS z dnia 23 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem cieku Rów K2 w rejonie ulicy Podmiejskiej w miejscowości Racibórz, na dz. nr 106/3, 435/1, 106/2 obręb Miedonia
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz  zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa systemu wentylacji hal produkcyjnych na terenie zakładu przy ul. Stalowej 4 w Raciborzu, wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki.
Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wniosków o dopłaty.
Trwa wczytywanie metryki.
Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna - Polska Cerekiew"
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informujeo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji technologicznej ewakuacji zasypek z hali grafitowni do hali przygotowania zasypek w SGL Graphite Solutions Sp. z o. o. w Raciborzuna terenie zakładu przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji technologicznej ewakuacji zasypek z hali grafitowni do hali przygotowania zasypek w SGL Graphite Solutions Sp. z o. o. w Raciborzuna terenie zakładu przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu i możliwości złożenia odwołania.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr 301/4, k.m. 2, obręb Miedonia w rejonie ul. Warzywnej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 282 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive