Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 08.06.2021r. wydana została decyzja nr 79/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji piwa w puszkach i butelkach bezzwrotnych" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 110/22 (k.m. 1), obręb Bosac.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 08.06.2021r. wydana została decyzja nr 79/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji piwa w puszkach i butelkach bezzwrotnych" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 110/22 (k.m. 1), obręb Bosac.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza)” w dniu 07.06.2021r. wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 01.06.2021r. wydana została decyzja nr 77/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w Raciborzu przy ul. Wodnej 19, na działce nr 1818/70 k.m. 5 obręb ew. Starawieś, jedn. ew. Racibórz powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o." zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1818/70 (k.m. 5), obręb Starawieś.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 01.06.2021r. wydana została decyzja nr 77/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w Raciborzu przy ul. Wodnej 19, na działce nr 1818/70 k.m. 5 obręb ew. Starawieś, jedn. ew. Racibórz powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o." zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1818/70 (k.m. 5), obręb Starawieś.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamiaja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ 110 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 845/249, zlokalizowanej na działce nr 285, k.m. 4, obręb Studzienna, przy ul. Myśliwskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 27.05.2021r. wydana została decyzja nr 75/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji czekolady na terenie MIESZKO S.A. przy ul. Opawskiej 172 realizowanego w Raciborzu na działkach ewidencyjnych nr 545/11 oraz 564/11 (k.m. 9), obręb Studzienna.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 27.05.2021r. wydana została decyzja nr 75/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji czekolady na terenie MIESZKO S.A. przy ul. Opawskiej 172 realizowanego w Raciborzu na działkach ewidencyjnych nr 545/11 oraz 564/11 (k.m. 9), obręb Studzienna.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz  zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 kPa zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Głubczyckiej i ul. Ocickiej na działkach nr 786/76, 785/76, 847/79, 1140/80, 1137/83, 378/87, 1311, 777/91, 98, 1122/102, 1327, 1116/107, 761/110, 1332/112, 1337/114, 488/115, 1105/116, 1102/118, 1099/122, 1096/123, 271/126, 1090/127, 131, 1084/137, 769/137, 768/137, 1078/141, 1075/143, 1071/144, 1067/148, 1063/149, 1059/151, 1057/154, 161, 242/163, 319/165, 166, 170, 1299, 629/174, 630/175, 633/176, 634/177, 179, 638/180, 639/181, 396/182, 1321, 184, 1316, 799/187, 1329, 296/190, 297/190, 324/190, 325/190, 790/190, 765/190, 289/191, 776/193, 800/199, 802/199, 199/2, 804/199, 805/199, 806/199, 807/199, 808/199, 809/199, 814/202, 247/202, 316/204, 920/205, 384/206, 1336, 223, km. 3, obręb Starawieś, 1212, 525/64, 524/64, 507/64, 122/69, 493/64, 492/64, 489/64, 202/64, 201/64, 200/64, 199/64, 198/64, 197/64, 196/64, 195/64, 194/64, 1427/64, 861/64, k.m. 7, obręb Racibórz, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ 110 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 845/249, zlokalizowanej na działce nr 285, k.m. 4, obręb Studzienna, przy ul. Myśliwskiej w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 378 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 38
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive