Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, k.m. 2, obręb Miedonia, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 27 lutego 2023r. o wyłączeniu Wójta Gminy Nędza i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Racibórz, na wniosek z dnia 23.01.2023r. Gminy Nędza reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie tranzytu z miejscowości Ciechowie do miejscowości Nędza”.

W toku postępowania w dniu 29.03.2023r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z złączem kablowym średniego napięcia w Raciborzu przy ul. Piotra Skargi w celu wyprowadzenia mocy elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej, na działkach nr 217, 223, 225, k.m. 1, obręb Sudół, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Prace w ciągu C-E 59-linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na działce nr 368/183, k.m. 16, obręb Ostróg, położonej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 45, 486, 485, k.m. 3, obręb Brzezie, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla łącznika pomiędzy siecią Raciborza, a enklawą Markowice w ramach zadania UP/00267055 na działkach nr 32, 38/1, k.m. 11, nr 203, 242, k.m. 1, obręb Markowice, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Informacja o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi (wraz z odpowiedzią na skargę) na decyzję Kolegium z dnia 29.12.2022r. nr SKO.UL/41.7/478/2022/19740/RS utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 04.11.2022r. nr IU.6733.1.14.2021.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RAC801A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22 k.m. I  obręb Studzienna w rejonie ulicy Bogumińskiej w Raciborzu w części nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, k.m. 2, obręb Miedonia, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z złączem kablowym średniego napięcia w Raciborzu przy ul. Piotra Skargi w celu wyprowadzenia mocy elektroenergetycznej z elektrowni fotowoltaicznej, na działkach nr 217, 223, 225, k.m. 1, obręb Sudół, położonych w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 530 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 53
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Pawlińska
email: kpawlinska@um.raciborz.pl tel.:+48327550657 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive