Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 29.11.2023r. wydana została decyzja nr 354/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 278/2022 z 14.07.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 05.12–19.12.2023r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 29.11.2023r. wydana została decyzja nr 354/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 278/2022 z 14.07.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 1394/168, 1267/168, k.m. 4, 958/36, k.m. 2, obręb Studzienna, zlokalizowanych w rejonie ul. Studziennej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2023/ZRID, znak sprawy IFXIII.7820.17.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK45 w miejscowości Racibórz
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 13.11.2023r. wydana została decyzja nr 345/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 101/2022 z 21.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" o łącznej mocy nie większej niż 3 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewidencyjnej nr 301/4, obręb Markowice w Raciborzu.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z warunkami realizacji przedsięwzięcia uzgodnionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 16.11–30.11.2023r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 13.11.2023r. wydana została decyzja nr 345/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 101/2022 z 21.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" o łącznej mocy nie większej niż 3 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewidencyjnej nr 301/4, obręb Markowice w Raciborzu.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie

13.11.2023 11:42:43
Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczącego zajęcia stanowiska odnośnie do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkie jnr 935.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 302, 303, k.m. 2, obręb Markowice, zlokalizowanych w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach ewidencyjnych nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie". Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 610 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 61
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive