Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla terenów budowlanych przy ul. Gruntowej (bocznej) oraz ul. Wiejskiej (bocznej) - zlokalizowanej  na działkach nr 181, 68, 76/3, 71/15, 71/17, 76/2, 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej i ul. Zbożowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wniosków i oświadczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych  pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Inwestycja polegająca na uruchomieniu linii do recyklingu kabli, profili aluminiowych i włókien tekstylnych oraz punktu skupu metali kolorowych w obrębie istniejącego budynku" zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu .
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie wartości dodanej w przedsiębiorstwie EVEGS Sp. z o.o. polegającej na zwiększeniu wydajności produkcyjnej, dzięki wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej”.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 12 sierpnia 2019 roku.

 

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 829/1, 829/3, 826, 729, k.m. 4, obręb Markowice w rejonie ul. Babickiej i ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2017r. nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania: pn.: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji nr 56/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Budowa węzła betoniarskiego oraz uruchomianie punktu sprzedaży kruszyw budowlanych pochodzących z rozbiórki po uprzednim przetworzeniu na działce nr 241/3 w Raciborzu przy ul. Cecylii"

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla terenów budowlanych przy ul. Gruntowej (bocznej) oraz ul. Wiejskiej (bocznej) -  zlokalizowanej na działkach nr 181, 68, 76/3, 71/15, 71/17, 76/2, 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej i ul. Zbożowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 231 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 24
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive