Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz informuje, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii napowietrznej 110 kV na odcinkach od istniejącego słupa nr 65 do projektowanego słupa nr 65A i od projektowanego słupa nr 76 do istniejącego słupa nr 77 będącej częścią zadania pn. Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV i światłowodowej relacji GPZ Rydułtowy – GPZ Piaskowa/Studzienna na odcinku od projektowanego słupa nr 65A do projektowanego słupa nr 76” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 428/69, 427/69, (k.m. 2), obręb Brzezie oraz 67, 340/56, 339/56, 182, 183, 184, 167, 55, (k.m. 15), obręb Ostróg.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie

sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na działkach nr 752/77, 754/77, 753/77, k.m. 7, w rejonie ul. Wiśniowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.21.2020 z dnia 24 czerwca 2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV na odcinku od SE Brzezie do słupa nr 76 oraz budowa linii światłowodowych do SE Piaskowa na ciągu Rydułtowy - Studzienna"
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego OS-RG.7440.2.2020 z dnia 23 czerwca 2020r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie  zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średnioprężnej DZ63PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Pionierów (dz. nr 739), zlokalizowanej na działkach nr 748, 729  k.m. 4, obręb Markowice, w rejonie ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średnioprężnej DZ40PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Warzywnej (dz. nr 290/1), zlokalizowanej na działce nr 250,  k.m. 2, obręb Miedonia, przy ul. Warzywnej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie  zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV na odcinku od SE Brzezie do słupa nr 76 oraz budowa linii światłowodowych do SE Piaskowa na ciągu Rydułtowy – Studzienna, etap II, zlokalizowanej na działkach nr 379/186, 353/87, 356/88, 74, 75, 168, 68, 69, 66, 67, k.m. 15, obręb Ostróg w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie z dnia 26 maja 2020r. dotyczące Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na działkach nr 466, 344/1, 457/1, 457/2, 441, k.m. 4, obręb Markowice, w rejonie ul. Gliwickiej (bocznej) w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie  zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV na odcinku od SE Brzezie do słupa nr 76 oraz budowa linii światłowodowych do SE Piaskowa na ciągu Rydułtowy – Studzienna, etap II, zlokalizowanej na działkach nr 180, 35, k.m. 7, obręb Brzezie w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 306 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Schwan
email: schwan.malgorzata@um.raciborz.pl
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Schwan
email: schwan.malgorzata@um.raciborz.pl
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive