Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia , że w dniu 21.10.2020r., na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Łukasza Siodłaka, wydana została decyzja nr 141/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej 110 kV na odcinkach od istniejącego słupa nr 65 do projektowanego słupa nr 65A i od projektowanego słupa nr 76 do istniejącego słupa nr 77 będącej częścią zadania pn. Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV i światłowodowej relacji GPZ Rydułtowy – GPZ Piaskowa/Studzienna na odcinku od projektowanego słupa nr 65A do projektowanego słupa nr 76” zlokalizowanego w Raciborzu na działkach ewidencyjnych nr: 428/69, 427/69, (k.m. 2), obręb Brzezie oraz 67, 340/56, 339/56, 182, 183, 184, 167, 55, (k.m. 15), obręb Ostróg.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 21.10.2020r. wydana została decyzja nr 141/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej 110 kV na odcinkach od istniejącego słupa nr 65 do projektowanego słupa nr 65A i od projektowanego słupa nr 76 do istniejącego słupa nr 77 będącej częścią zadania pn. Budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV i światłowodowej relacji GPZ Rydułtowy – GPZ Piaskowa/Studzienna na odcinku od projektowanego słupa nr 65A do projektowanego słupa nr 76” zlokalizowanego w Raciborzu na działkach ewidencyjnych nr: 428/69, 427/69, (k.m. 2), obręb Brzezie oraz 67, 340/56, 339/56, 182, 183, 184, 167, 55, (k.m. 15), obręb Ostróg.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:„Przebudowie dworca kolejowego Racibórz” – polegającej na rozbiórce istniejącego dworca oraz budowie nowego dworca oraz dworca tymczasowego, zlokalizowanej na działce nr 4771/105, k.m. 4, obręb Racibórz położonej w rejonie Placu Dworcowego w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFVIII.7570.23.97.2018 zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Racibórz obręb Miedona 4, oznaczoną jako działka nr 561/1 o powierzchni 0.0024 ha i działka 561/2 o powierzchni 0,0267 ha.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFVIII.7570.23.86.2018 z dnia 28 września 2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Racibórz obręb Miedona, oznaczoną jako działka nr 484/1 o powierzchni 0.0139 ha i działka 505/1 o powierzchni 0,0631 ha.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew, zlokalizowanej na działkach nr 601/20, k.m. 1, 195/19, k.m. 1, 415/13, k.m. 1, 119/12, k.m. 1, 118/12, k.m. 1, 452/35, k.m. 1, 482/46, k.m. 1, 108/46, k.m. 1, 212/46, k.m. 1, 485/47, k.m. 1, obręb Studzienna, 158/23, k.m. 7, 1291/16, k.m. 7, 1277/16, k.m. 7, 1283/16, k.m. 7, 1281/16, k.m. 7, obręb Racibórz, 188/2, k.m. 1, 161/2, k.m. 1, 159/4, k.m. 1, 158, k.m. 1, 154, k.m. 1, 151, k.m. 1, 191, k.m. 1, 148, k.m. 1, 139, k.m. 1, 140, k.m. 1, 141, k.m. 1, 127, k.m. 1, 126/5, k.m. 1, 126/4, k.m. 1, 98, k.m. 1, obręb Ocice Górne, 231, k.m. 2, 510/227, k.m. 2, 224, k.m. 2, 223, k.m. 2, 358/220, k.m. 2, 518/219, k.m. 2, 327/218, k.m. 2, 520/217, k.m. 2, 473/217, k.m. 2, 392/216, k.m. 2, 391/216, k.m. 2, 606/215, k.m. 2, 480/214, k.m. 2, 449/214, k.m. 2, 385/210, k.m. 2, 200, k.m. 2, 197, k.m. 2, 196, k.m. 2, 193, k.m. 2, 360/192, k.m. 2, 189, k.m. 2, 188, k.m. 2, 185, k.m. 2, 184, k.m. 2, 293/236, k.m. 2, obręb Starawieś w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie dworca kolejowego Racibórz” – polegającej na rozbiórce istniejącego dworca oraz budowie nowego dworca oraz dworca tymczasowego, zlokalizowanej na działce nr 4771/105, k.m. 4, obręb Racibórz położonej w rejonie Placu Dworcowego w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 327 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive