Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic znak: RGG.6733.1.(4).2019.BHA  z dnia 4 kwietnia 2019r.  dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Gazyfikacja gminy Kuźnia Raciborska"

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia  o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działce nr 23/4, k.m. 11, obręb Markowice, położonej w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników" zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie Nr GL.RUZ.421.21.2019.BS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 15 marca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935".

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7, Prezydent Miasta Racibórz wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 18 maja 2019r.

Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o uzgodnienie warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

 

Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.4.2019 z dnia 13 marca 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. znak IFXIII.747.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: „Gazociąg Kędzierzyn – Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi”.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 208 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive