Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Racibórz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej w Raciborzu

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Okrent, or19@um.raciborz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327 550 701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna. Urząd Miasta w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 6

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 200 m od wejścia do budynku od strony ul. Króla Stefana Batorego oraz jedno miejsce parkingowe znaczone znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 od strony ul. Środkowej.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Króla Stefana Batorego. Przy drzwiach wejściowych oraz w bramie przejazdowej przy schodach prowadzących do Biura Obsługi Interesantów znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi do uruchomienia platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Pierwszy i ostatni stopień schodów w holu głównym posiada kontrastowe oznaczenie.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego dwanaście osób potrafi porozumiewać się językiem migowym i jest na bieżąco doszkalanych w tym zakresie. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się w okolicy wejścia. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, znajduje się tam także blat recepcji przeznaczony dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst oraz pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Do budynku Urzędu Miasta Racibórz może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Miasta Racibórz nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Ponadto zlokalizowany jest tu przewijak dla dziecka. W biurze Obsługi Interesantów znajduje się miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

 

Dostępność architektoniczna. Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu, ul. Wileńska 7

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się oznaczone miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnościam.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Przed drzwiami głównymi znajduje się przycisk przywołujący obsługę Urzędu Stanu Cywilnego w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Winda dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza, w celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający obsługę Urzędu Stanu Cywilnego znajdujący się w sąsiedztwie windy.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Pliki do pobrania

08‑06‑2020 15:46:12
Dokumenty:
Plik doc Synteza audytu strony - styczeń 2020 r.doc
08‑06‑2020 15:47:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Stan dostosowania na styczeń 2020 roku(1).xlsx
30‑09‑2020 14:23:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf
29‑03‑2021 11:25:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 11:03:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie