Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji czekolady na terenie MIESZKO S.A. przy ul. Opawskiej 172 zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 545/11 oraz 564/11 (k.m. 9), obręb Studzienna.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji piwa w puszkach i butelkach bezzwrotnych”, w dniu 28.04.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 56/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 9 czerwca 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów w Raciborzu przy ul. Wodnej 19, na działce nr 1818/70 k.m. 5 obręb ew. Starawieś, jedn. ew. Racibórz powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o." zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1818/70 (k.m. 5), obręb Starawieś.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ 110 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 845/249, zlokalizowanej na działce nr 285, k.m. 4, obręb Studzienna, przy ul. Myśliwskiej w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 kPa zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Głubczyckiej i ul. Ocickiej, na działkach nr 786/76, 785/76, 847/79, 1140/80, 1137/83, 378/87, 1311, 777/91, 98, 1122/102, 1327, 1116/107, 761/110, 1332/112, 1337/114, 488/115, 1105/116, 1102/118, 1099/122, 1096/123, 271/126, 1090/127, 131, 1084/137, 769/137, 768/137, 1078/141, 1075/143, 1071/144, 1067/148, 1063/149, 1059/151, 1057/154, 161, 242/163, 319/165, 166, 170, 1299, 629/174, 630/175, 633/176, 634/177, 179, 638/180, 639/181, 396/182, 1321, 184, 1316, 799/187, 1329, 296/190, 297/190, 324/190, 325/190, 790/190, 765/190, 289/191, 776/193, 800/199, 802/199, 199/2, 804/199, 805/199, 806/199, 807/199, 808/199, 809/199, 814/202, 247/202, 316/204, 920/205, 384/206, 1336, 223, km. 3, obręb Starawieś, 1212, 525/64, 524/64, 507/64, 122/69, 493/64, 492/64, 489/64, 202/64, 201/64, 200/64, 199/64, 198/64, 197/64, 196/64, 195/64, 194/64, 1427/64, 861/64, k.m. 7, obręb Racibórz w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 14.04.2021r., na wniosek EUROPET Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, wydana została decyzja nr 55/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przerobu tworzyw sztucznych przy ul. Piaskowej 4b, na działce nr 4758/125 w Raciborzu” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 4758/125 k.m. 4, obręb Racibórz.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 14.04.2021r. wydana została decyzja nr 55/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przerobu tworzyw sztucznych przy ul. Piaskowej 4b, na działce nr 4758/125 w Raciborzu” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 4758/125 k.m. 4, obręb Racibórz.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.03.2021r. MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie działającego przez pełnomocnika Panią Annę Kamińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji czekolady na terenie MIESZKO S.A. przy ul. Opawskiej 172 zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 545/11 oraz 564/11 (k.m. 9), obręb Studzienna.

W toku postępowania w dniu 07.06.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.02.2021r. Browaru Zamkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji piwa w puszkach i butelkach bezzwrotnych" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 110/22 (k.m. 1), obręb Bosac.

W toku postępowania w dniu 07.06.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350,0 kP zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Gliwickiej, dz. nr 345/3, k.m. 4, obręb Markowice, w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 367 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 37
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
29-04-2021 11:21:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie