Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji do spalania paliw wraz z infrastrukturą przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Raciborzu Ostrogu" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 35/14 k.m. 25, obręb Ostróg. Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125”, w dniu 30.07.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 89/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 30 września 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Racibórz następujących uchwał: Nr XXIV/340/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu; Nr XXXI/429/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu; Nr XXXI/430/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu; Nr XXXI/431/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu; Nr XXXI/432/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, Nr XXXI/433/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu; Nr XXXI/434/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu; Nr XXXI/435/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu; Nr XXXIII/467/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 110 w ramach zadania „Gazyfikacja miejscowości Raszczyce – Żytna oraz łącznika w Markowicach” – zlokalizowanej na działkach nr 365/40, 364/40, k.m. 2, obręb Ostróg, 227, 230, 630/234, 546/235, k.m. 10, obręb Ostróg 2009, 44, 156/2, 156/1, 177, 203, 242, k.m. 1, obręb Markowice 38/1, 32, 34/4, k.m. 1, obręb Markowice, w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L151_Raciborz_119 (ORx151-002100-XXX-01)  sieci łączności bezprzewodowej ERTHS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – zlokalizowanej na działce nr 3805/114, k.m. 2, obręb Racibórz, w rejonie ul. Łąkowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do spalania paliw wraz z infrastrukturą przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Raciborzu Ostrogu, w dniu 14.07.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 84/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 23 sierpnia 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 2 lipca 2021r. o opinii końcowej dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovskie Bogunice"
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice – Etap II" zlokalizowanego na terenie Gmin Nędza oraz Kuźnia Raciborska.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125" zlokalizowanego na działkach nr 320/18, 322/18, 14, 281, 652/19 k.m. 15, obręb Brzezie w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. Ocena przeprowadzana jest w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, które zostało wszczęte w dniu 22.06.2021r. na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Raciborzu

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 389 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 39
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
02-08-2021 10:13:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie