Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 15 marca 2020 roku.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Przebudowa systemu wentylacji hal produkcyjnych” na terenie zakładu GP ECO Sp. z o.o. przy ul. Stalowej 4 w Raciborzu.

Strony postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji technologicznej ewakuacji zasypek z hali grafitowni do hali przygotowania zasypek w SGL Graphite Solutions Sp. z o.o. w Raciborzu”.

Strony postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadomia o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na działkach nr 619/76, 183 i 220/206, k.m. 7, obręb Brzezie, położonych w rejonie ul. Tulipanowej i ul. Wiśniowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na działkach nr 162 i 457/292, k.m. 15, obręb Brzezie, położonej w rejonie ul. Rybnickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 250, k.m. 2, obręb Miedonia w rejonie ul. Warzywnej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach GL.ZUZ.1.421.552.2019.JPŁ z dnia 4 grudnia 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadomia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na działkach nr 619/76, 183 i 220/206, k.m. 7, obręb Brzezie, położonych w rejonie ul. Tulipanowej i ul. Wiśniowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na działkach nr 162 i 457/292, k.m. 15, obręb Brzezie, położonej w rejonie ul. Rybnickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 266 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 27
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Schwan
email: schwan.malgorzata@um.raciborz.pl
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Schwan
email: schwan.malgorzata@um.raciborz.pl
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
17-01-2020 08:04:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie