Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.09.2021r., Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Tylmanowej, działającej przez pełnomocnika Panią Ewelinę Konieczko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie.

W toku postępowania w dniu 19.10.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350,0 kPa zlokalizowanego na działkach nr 203, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 190, 191/4, 263/1, k.m. 2, obręb Miedonia, w rejonie ul. Rudnickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.26.2021 z dnia 18.10.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa gazociągu Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego"
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 05.08.2021r. wydana została decyzja nr 110/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice- Etap II"

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia  oraz decyzji w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działce nr 311, k.m. 2, obręb Miedonia, w rejonie ul. Owocowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125", w dniu 13.10.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 109/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 19 listopada 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)", w dniu 05.10.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 105/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 15 listopada 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla łącznika pomiędzy siecią Raciborza a enklawą Markowice w ramach zadania UP/00267055 – zlokalizowanej na działkach nr 1843, k.m. 13, obręb Markowice, 344/52, 37, 38, 321/56, 354/40, 365/40, 364/40, k.m. 2, obręb Ostróg, 227, 630/234, 546/235, k.m. 10, obręb Ostróg, 38/1, 32, 34/4, k.m. 11, obręb Markowice, 230, 2009, 44, 156/2, 156/1, 177, 203, 242, k.m. 1, obręb Markowice, w rejonie ulic: Ciechowickiej, Gliwickiej i Rudzkiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350,0 kPa zlokalizowanego na działkach nr 203, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 190, 191/4, 263/1, k.m. 2, obręb Miedonia, w rejonie ul. Rudnickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że dnia 28.07.2021r. na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu działającego przez pełnomocnika Panią Ewę Snopkowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 684/283, 687/672, 928/673 k.m. 15, obręb Brzezie.

W toku postępowania w dniu 15.09.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 404 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 41
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
26-10-2021 09:08:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie