Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 02.09.2022r. wydana została decyzja nr 140/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia na funkcję usługowej lakierni ciekłej w obiekcie na działce nr 3279/159 w Raciborzu”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 3279/159 k.m. 2, obręb Racibórz.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 26.09– 10.10.2022r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia na funkcję usługowej lakierni ciekłej w obiekcie na działce nr 3279/159 w Raciborzu”, zlokalizowanego na działce nr 3279/159 k.m. 2, obręb Racibórz i możliwości wniesienia odwołania od tej decyzji.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.08.2022r., „BRUK-BET” Sp. z o. o. z siedzibą w Niecieczy, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Musiał, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów o kodzie 10 13 14- odpady betonowe (bez szlamu betonowego), na działkach ewidencyjnych nr 983/170, 1088/170, 1112/138, (k.m. 3), obręb Racibórz.

W toku postępowania w dniu 09.09.2022r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent MIasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 449/3, 457/1, 449/5, 449/7, 449/8, (k.m. 4), obręb Markowice, w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125". Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o podjęciu na wniosek strony zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RAC8001A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22, k.m. 1, obręb Studzienna, w rejonie ul. Bogumińskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125"

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125", w dniu 19.08.2022r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 66/2022 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 30 września 2022 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.28.2022 z 11 sierpnia 2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350,0 kPA zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Letniej i Olimpijczyka"
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, na działkach nr 687/672, 684/283, 928/673, (k.m. 15), obręb Brzezie, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 487 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 49
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
26-09-2022 11:38:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie