Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 140, 232, k.m. 2, nr 480, 485, 489, k.m. 3, obręb Brzezie, zlokalizowanej w rejonie ul. Zakładowej i Wiśniowej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie utwardzonego dojazdu i placu manewrowego do kolektora przy ul. Brzozowej w Raciborzu na działce nr 804/8, k.m. 4, obręb Ostróg,  w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 302, 303, k.m. 2, obręb Markowice, zlokalizowanych w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Racibórz, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach nr 457/1, 449/3, k.m. 4, obręb Markowice, położonych w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek RR Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 08.08.2023r., uzupełniony w dniu 05.09.2023r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 101/2022 z 21.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" o łącznej mocy nie większej niż 3 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki ewidencyjnej nr 301/4, obręb Markowice w Raciborzu.

W toku postępowania w dniu 14.09.2023r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 31.08.2023r. wydana została decyzja nr 297/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 33/2022 z 15.03.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i uruchomieniu zakładu produkcyjnego wyrobów mięsnych oraz sklepu firmowego na działce nr 1181/182 przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w

Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 05.09–19.09.2023r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 31.08.2023r. wydana została decyzja nr 297/2023 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 33/2022 z 15.03.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i uruchomieniu zakładu produkcyjnego wyrobów mięsnych oraz sklepu firmowego na działce nr 1181/182 przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 1394/168, 1267/168, k.m. 4, 958/36, k.m. 2, obręb Studzienna, zlokalizowanych w rejonie ul. Studziennej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę Głównego Punktu Odbioru (GPO Racibórz), drogi dojazdowej do GPO Racibórz, połączenia kablowego wysokiego napięcia i kanalizacji optoteletechnicznej od GPO Racibórz do GPZ Studzienna oraz podziemnej linii średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją optoteletechniczną łączącą GPO Racibórz z Farmą Wiatrową Racibórz – elementu systemu energetycznego dla Farmy Wiatrowej Racibórz, zlokalizowanych w Raciborzu na działkach o numerach 596/31, 598/31, 599/31, k.m. 1, obręb Studzienna, położonych w rejonie ul. Jasnej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dotyczące wydania decyzji nr 84/2023/WNT/G znak sprawy IFXIII.747.58.2023 o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 581 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 59
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Pawlińska
email: kpawlinska@um.raciborz.pl tel.:+48327550657 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
22-09-2023 13:10:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie