Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Inwestycja polegająca na uruchomieniu linii do recyklingu kabli, profili aluminiowych i włókien tekstylnych oraz punktu skupu metali kolorowych w obrębie istniejącego budynku" zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu .
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie wartości dodanej w przedsiębiorstwie EVEGS Sp. z o.o. polegającej na zwiększeniu wydajności produkcyjnej, dzięki wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej”.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 12 sierpnia 2019 roku.

 

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 829/1, 829/3, 826, 729, k.m. 4, obręb Markowice w rejonie ul. Babickiej i ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2017r. nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania: pn.: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji nr 56/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Budowa węzła betoniarskiego oraz uruchomianie punktu sprzedaży kruszyw budowlanych pochodzących z rozbiórki po uprzednim przetworzeniu na działce nr 241/3 w Raciborzu przy ul. Cecylii"

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla terenów budowlanych przy ul. Gruntowej (bocznej) oraz ul. Wiejskiej (bocznej) -  zlokalizowanej na działkach nr 181, 68, 76/3, 71/15, 71/17, 76/2, 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej i ul. Zbożowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informujeo wydaniu decyzji nr 48/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umacniania pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników" zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia możliwości wniesienia odwołania od decyzji nr 48/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umacniania pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników" zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu.

 

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 228 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
email: os2@um.raciborz.pl tel.:+48327550677
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polak
email: os2@um.raciborz.pl tel.:+48327550677
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
19-06-2019 09:25:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie