Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Głównego Punktu Odbioru (GPO Racibórz), drogi dojazdowej do GPO Racibórz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 599/31, 596/31, 598/31, k.m. 1, obręb Studzienna, położonych w rejonie ul. Jasnej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na działce nr 368/183, k.m. 16, obręb Ostróg, położonej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 45, 486, 485, k.m. 3, obręb Brzezie, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, k.m. 2, obręb Miedonia, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla łącznika pomiędzy siecią Raciborza, a enklawą Markowice w ramach zadania UP/00267055 na działkach nr 32, 38/1, k.m. 11, nr 203, 242, k.m. 1, obręb Markowice, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie WOOŚ.420.42.2022.MK1.10 o wydaniu Postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn63 przy ul. Wybrzeżnej w Raciborzu (MOP=0,5MPa), na działkach nr 551/2, 541, k.m.4, obręb Miedonia, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek RAFAKO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Janika, z dnia 22.12.2022r. uzupełniony dnia 16.01.2023r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zielone RAFAKO", na działkach ewidencyjnych nr 1198/53, 1199/53, 1200/53, 1204/53, 1224/53, 1152/1 (k.m. 3), obręb Racibórz, nr 510/232, 678/229, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229 (k.m. 4), 1011 (k.m.2), obręb Studzienna.

W toku postępowania w dniu 18.01.2023r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z złączem kablowym średniego napięcia w Raciborzu przy ul. Piotra Skargi w celu wyprowadzenia mocy elektroenergetycznej z elektrowni fotowoltaicznej, na działkach nr 217, 223, 225, k.m. 1, obręb Sudół, położonych w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zawiadamia o wydaniu w dniu 29 grudnia 2022r. decyzji nr SKO.UL/41.7/478/2022/19740/RS utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 4 listopada 2022r. nr IU.6733.1.14.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RAC8001A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22 k.m. 1 obręb Studzienna w rejonie ulicy Bogumińskiej w Raciborzu w części nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego".
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 517 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 52
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Pawlińska
email: kpawlinska@um.raciborz.pl tel.:+48327550657 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
03-02-2023 08:23:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie