Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydenta Miasta Racibórz zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego (zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Wiejskiej, dz. nr 71/15) wraz z przyłączem gazu DZ40PE - na działce nr 71/17, k.m. 1, obręb Ocice Górne, położonej w rejonie ul. Wiejskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do recyklingu kabli, profili aluminiowych i włókien tekstylnych oraz punktu skupu metali kolorowych w obrębie istniejącego budynku zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Zakładowej 2.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.231.2018.TS z dnia 16 stycznia 2019r. o wszczeciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie do obcych urządzeń kanalizacyjnych:
  • punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Raciborzu przy ul. Wodnej 19 będącego w administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Raciborzu,
  • zbiornika bezodpływowego położonego na działce nr 372/3 k.m. 3 obręb Bieńkowice

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z kurnika K1 Fermy Drobiu Renata Wiesner w Bieńkowicach przy ul. Rzemieślniczej  33.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji przetwarzania odpadów przy ul. Piaskowej 4b na działce nr 4754/125 w Raciborzu"

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz  zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników". Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego (zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Wiejskiej, dz. nr 71/15) wraz z przyłączem gazu DZ40PE - na działce nr 71/17, k.m. 1, obręb Ocice Górne, położonej w rejonie ul. Wiejskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania.
Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RUZ.421.227.2018.TS z dnia 12.12.2018r. o wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Fermy Drobiu Janusz Klimża w Bieńskowicach

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego (zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Wiejskiej, dz. nr 71/15) wraz z przyłączem gazu DZ40PE - na działce nr 71/17, k.m. 1, obręb Ocice Górne, położonej w rejonie  ul. Wiejskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 196 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 20
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
15-02-2019 08:03:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie