Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 455/121, 246/123, 243/121, 198/49, 193/50, k.m. 12, obręb Brzezie, w rejonie ul. Stawowej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu postanowienia ws. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji znak IU.6733.1.21.2023 z dnia 23.01.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 1413/1187, 1406/1187, k.m. 3, obręb Brzezie, położone w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zawiadamia o wszczęciu w dniu 5 lutego 2024r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej z postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta Racibórz o zawieszeniu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie/modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie nr Obw.17 o terminie opisu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych dla inwestycji pn.:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1SNO Stańkowice-ZZU Ochojec".
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie nr Obw.16 o terminie opisu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych dla inwestycji pn.:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4MPa relacji Racibórz-Oświecim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice-ZZU Ochojec".
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CARBOLEX Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej samoobsługowej bezdotykowej 1-stanowiskowej myjni samochodowej , zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 56.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administaracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinków istniejącego gazociągu" w ramach zadania ,,Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6MPa".
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o zajęciu części nieruchomości w obrębie gminy Racibórz w celu realizacji Inwestycji pn.:,,Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4MPa relacji Kędzierzyn-Koźle-Granica RP(Polska-Czechy) na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Racibórz wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi".
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr SKO.OSW/41.9/19/2024/930/KS z dnia 19 stycznia 2024r. , którym Kolegium wyznaczyło Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,, Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej-Racibórz Ocice".
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 1413/1187, 1406/1187, k.m. 3, obręb Brzezie, położonej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 636 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 64
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Pawlińska
email: kpawlinska@um.raciborz.pl tel.:+48327550657 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
16-02-2024 13:19:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie