Statystyki


Title Author View Count
Ogłoszenia Katarzyna Barcikowska 49012
Władze Miasta Anita Tyszkiewicz - Zimałka 48216
Urząd Stanu Cywilnego Bożena Kotula 40647
Rada Miasta Marek Okrent 38093
Przyjmowanie i załatwianie spraw Bożena Kotula 37485
Wykazy Ewa Denys 35001
przetargowa Ewa Denys 34822
sprzedaż Ewa Denys 33482
Otwarte konkursy ofert Anna Pazurek 32878
Sprawy według wydziałów Administrator 32350
Gminne jednostki organizacyjne Anita Tyszkiewicz - Zimałka 31075
Decyzje o środowiskowowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia Izabela Stroka 29245
Uchwały Rady Miasta Anita Tyszkiewicz - Zimałka 28475
Rejestr Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta Anita Tyszkiewicz - Zimałka 26303
Organizacje pozarządowe Marek Okrent 25700