Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie


W Urzędzie Miasta Racibórz sprawy przyjmowane są zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną - stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - i załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwienia spraw  przez Urząd jako organ administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Jak dostarczyć pismo do Urzędu

Pisma w sprawach załatwianych przez Urząd Miasta Racibórz mogą być przesyłane do Urzędu drogą pocztową, składane osobiście w godzinach przyjęć stron w Biurze Obsługi Interesantów lub w sekretariacie wydziału załatwiającego daną sprawę oraz przesyłane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Miasta Racibórz udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP.
Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

 

Jak korzystać z Platformy ePUAP:

Korzystanie z usług elektronicznych rozpoczynamy od założenia skrzynki kontaktowej na Platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) poprzez zakładkę "Zarejestruj się"
Po zalogowaniu się należy skorzystać z katalogu usług dostępnych w dziale tzw. "Usług centralnych". Jeżeli chcesz załatwić sprawę elektronicznie, a nie została ona ujęta w katalogu usług oferowanym na Platformie ePUAP wówczas skorzystaj z ogólnej karty usług: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
Więcej informacji na temat korzystania z Platformy ePUAP znajduje się epuap.gov.pl.

 

Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych  doręczanych do Urzędu Miasta Racibórz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
  • profilem zaufanym ePUAP (jak uzyskać profil zaufany znajduje się na stronie obywatel.gov.pl). W Raciborzu punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Urząd Miasta Racibórz akceptuje formaty dokumentów wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz także na informatycznych nośnikach danych. Akceptowane informatyczne nośniki danych:  Pendrive, płyta CD, DVD.

 

Gdzie zapoznać się z informacją o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Informacje o sposobach załatwiania spraw, związanych z tym opłatach, wymaganych dokumentach znajdują się w poszczególnych kartach informacyjnych
  2. Aby uzyskać informację o stanie spraw indywidualnych należy kontaktować się z wydziałem w zakresie zadań, którego znajduje się przedmiot danej sprawy.
    Numery telefonów poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie: https://www.bipraciborz.pl lub w poszczególnych kartach informacyjnych. Zakres zadań poszczególnych wydziałów  określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.
  3. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
28-12-2015 10:00:00
Data udostępnienia informacji:
26-11-2021 10:08:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie