2010


1. Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
Przedmiot kontroli: "Elektroniczny System Informacji Miejskiej" - Projekt Nr RPSL.02.02.00-00-011/08.
Termin kontroli:
11.05.2010r. do 30.06.2010r.

2. Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
Przedmiot kontroli:Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Termin kontroli: 20.05.2010r. do 25.05.2010r.

3. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Przedmiot kontroli: Projekt "Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu". Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie. o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.09.03.00-00-051/09-00.
Termin kontroli: 16.06.2010r. do 17.06.2010r.

4. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Przedmiot kontroli: Elektroniczny System Informacji Miejskiej -Projekt Nr RPSL.02.02.00-00-011/08 . Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-011/08-00.
Termin kontroli: 22.09.2010r. do 24.09.2010r.

5. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Projekt "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. J.P. II do ul. Ocickiej na dł. 895m.". Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-011/08-00.
Termin kontroli: 05.07.2010r. do 07.07.2010r.

6. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Przedmiot kontroli: Projekt "Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury". Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.04.01.00-00-121/08-00.
Termin kontroli: 13.07.2010r. do 19.07.2010r.

7. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Przedmiot kontroli: Projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz". Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-010/08-00.
Termin kontroli: 13.07.2010r. do 19.07.2010r.

8. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Przedmiot kontroli: "Utworzenie polsko - czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu, przy ul. Batorego 7" - Projekt Nr CZ.04.4.85/1.3.PL.1/0143.
Termin kontroli: 23.07.2010r. do 03.08.2010r.

9. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Katowicach.
Przedmiot kontroli:Udzielanie przez Gminę Racibórz bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 września 2010r.
Termin kontroli: 25.11.2010r. do 20.12.2010r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
31-01-2011 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
31-01-2011 00:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie