Rejestry i ewidencje


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa :

 1. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Komunalny:

 1. Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wydział Edukacji:

 1. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 2. Rejestr szkół i placówek niepublicznych
 3. Rejestr żłobków/klubów dziecięcych

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 1. Rejestr instytucji kultury
 2. Rejestr pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wydział Spraw Obywatelskich :

 1. Rejestr wyborców
 2. Rejestr ewidencji ludności
 3. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wydział Inwestycji i Urbanistyki :

 1. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 2. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 3. Rejestr planów miejscowych
 4. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych

Wydział Finansowy :

 1. Ewidencja podatkowa nieruchomości
 2. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń
 3. Rejestr zaświadczeń

Biuro Rady Miasta :

 1. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 2. Rejestr uchwał Rady Miasta

Wydział Organizacyjny:

 1. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
 2. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta - kierownika urzędu miasta
 3. Centralny rejestr skarg i wniosków
 4. Rejestr upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta
 5. Archiwum zakładowe
 6. Archiwum akt byłych pracowników Urzędu Miasta, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu

Urząd Stanu Cywilnego :

 1. Rejestr urodzeń
 2. Rejestr zgonów
 3. Rejestr małżeństw
 4. Archiwum ksiąg stanu cywilnego

Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zasad określonych w rozdziale 9 Statutu Miasta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
03-06-2003 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
04-12-2019 13:34:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie