Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 26 lutego 2020 r.

 

 1. Uchwała Nr XV/222/2020 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

 2. Uchwała Nr XV/223/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr XV/224/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 4. Uchwała Nr XV/225/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 5. Uchwała Nr XV/226/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 6. Uchwała Nr XV/227/2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.

 7. Uchwała Nr XV/228/2020 w sprawie stanowiska do wystąpienia Prokuratury Rejonowej w Raciborzu w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

 8. Uchwała Nr XV/229/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Pogrzebieńskiej.

 9. Uchwała Nr XV/230/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Kazimierza Wielkiego.

 10. Uchwała Nr XV/231/2020 w sprawie zmiany nazwy "Plac Zakopiański" na "Plac ks. Franciszka Melzera".

 11. Uchwała Nr XV/232/2020 w sprawie nadania skwerowi nazwy "Skwer Bractw Strzeleckich".

 12. Uchwała Nr XV/233/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie miasta Racibórz.

 13. Uchwała Nr XV/234/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Racibórz.

 14. Uchwała Nr XV/235/2020 w sprawie petycji.

 

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
03-03-2020 09:53:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie