Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 31 sierpnia 2022r.

 1. Uchwała Nr XLVI/655/2022 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

 2. Uchwała Nr XLVI/656/2022 w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz.

 3. Uchwała Nr XLVI/657/2022 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

 4. Uchwała Nr XLVI/658/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Miasta Racibórz.

 5. Uchwała Nr XLVI/659/2022 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Jana Matejki na ulicę Akademicką.

 6. Uchwała Nr XLVI/660/2022 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 r.

 7. Uchwała Nr XLVI/661/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Uchwała Nr XLVI/662/2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/453/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Racibórz.

 9. Uchwała Nr XLVI/663/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 10. Uchwała Nr XLVI/664/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/321/20220 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej.

 11. Uchwała Nr XLVI/665/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej.

 12. Uchwała Nr XLVI/666/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu przy ul. Agaty, ul. Koszalińskiej oraz przy ul. Rudzkiej.

 13. Uchwała Nr XLVI/667/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu przy ul. Królewskiej.

 14. Uchwała Nr XLVI/668/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Odrodzenia.

 15. Uchwała Nr XLVI/669/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Włoskiej 5 i 8.

 16. Uchwała Nr XLVI/670/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej.

 17. Uchwała Nr XLVI/671/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Londzina nr 49.

 18. Uchwała Nr XLVI/672/2022 w sprawie odwołania radnej z funkcji przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Racibórz.

 19. Uchwała Nr XLVI/673/2022 w sprawie odwołania radnej z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej Rady Miasta Racibórz.

 20. Uchwała Nr XLVI/674/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Racibórz.

 21. Uchwała Nr XLVI/675/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta Racibórz.

 22. Uchwałą Nr XLVI/676/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Racibórz.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
19-09-2022 11:42:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie