Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na LII sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 04 stycznia 2023 r.

 

 1. Uchwała Nr LII/760/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/359/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Racibórz.

 

Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 18 stycznia 2023 r.

 

 1. Uchwała Nr LIII/761/2023 w sprawie stypendiów sportowych.

 2. Uchwała Nr LIII/762/2023 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz.

 3. Uchwała Nr LIII/763/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 4. Uchwała Nr LIII/764/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/536/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, z późn. zm.

 5. Uchwała Nr LIII/765/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu przy ulicy Kaspra Adamczyka.

 6. Uchwała Nr LIII/766/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/468/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w obrębie Studzienna i Sudół.

 7. Uchwała Nr LIII/767/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/428/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w obrębie Starawieś.

 8. Uchwała Nr LIII/768/2023 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/163/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 września 2019 r. w sprawie cennika usług za przyjęcie odpadów biodegradowalnych na Kompostownię Odpadów w Raciborzu.

 9. Uchwała Nr LIII/769/2023 w sprawie ustalenia cennika usług za przyjęcia odpadów biodegradowalnych na Kompostownię Odpadów w Raciborzu na lata 2023 – 2025.

 10. Uchwała Nr LIII/770/2023 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem".

 11. Uchwała Nr LIII/771/2023 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2023 rok.

 12. Uchwała Nr LIII/772/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
24-01-2023 10:50:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie