Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 kwietnia 2022r.

1. Uchwała Nr XLIII/609/2022 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

2. Uchwała Nr XLIII/610/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

3. Uchwała Nr XLIII/611/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

4. Uchwała Nr XLIII/612/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

5. Uchwała Nr XLIII/613/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

6. Uchwała Nr XLIII/614/2022 w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Raciborza oraz zasad jego używania.

7. Uchwała Nr XLIII/615/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - etap I.

8. Uchwała Nr XLIII/616/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w obrębie Płonia.

9. Uchwała Nr XLIII/617/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Michejdy i Mariańskiej.

10. Uchwała Nr XLIII/618/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Toruńskiej.

11. Uchwała Nr XLIII/619/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Morawskiej.

12. Uchwała Nr XLIII/620/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Ocickiej.

13. Uchwała Nr XLIII/621/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulic Arki Bożka i Powstańców Śląskich.

14. Uchwała Nr XLIII/622/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w obrębie ulicy Wygonowej.

15. Uchwała Nr XLIII/623/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Szkolnej 10-10A.

16. Uchwała Nr XLIII/624/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności nieruchomości drogowej położonej w Raciborzu przy ulicy Urbana.

17. Uchwała Nr XLIII/625/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Mikołowskiej.

18. Uchwała Nr XLIII/626/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Racibórz na lata 2021-2024.

19. Uchwała Nr XLIII/627/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu”.

20. Uchwała Nr XLIII/628/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

21. Uchwała Nr XLIII/629/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 09.09.2021 r.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maria Durka
email: mariadurka1@um.raciborz.pl tel.:+48327550750 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
17-05-2022 08:52:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie