Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na V sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 27 marca 2019 r.

 

  1. Uchwała Nr V/71/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

  2. Uchwała Nr V/72/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - książek i czasopism pedagogiczno - psychologicznych, zbiorów audiowizualnych dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Raciborzu.

  3. Uchwała Nr V/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu (DPS).

  4. Uchwała Nr V/74/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu (WTZ).

  5. Uchwała Nr V/75/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/663/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

  6. Uchwała Nr V/76/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

  7. Uchwała Nr V/77/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/645/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

  8. Uchwała Nr V/78/2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2019 rok.

  9. Uchwała Nr V/79/2019 w sprawie skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu.

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
01-04-2019 10:43:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie