Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 29 września 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXXV/501/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 2. Uchwała Nr XXXV/502/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 3. Uchwała Nr XXXV/503/2021 w zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Uchwała Nr XXXV/504/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 5. Uchwała Nr XXXV/505/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Miedonia oraz Ocice w Raciborzu.

 6. Uchwała Nr XXXV/506/2021 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Racibórz na członków Raciborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 7. Uchwała Nr XXXV/507/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ulicy Dębicznej (nr działki 352/197).

 8. Uchwała Nr XXXV/508/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ulicy Dębicznej (nr działki 353/197).

 9. Uchwała Nr XXXV/509/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Ocickiej.

 10. Uchwała Nr XXXV/510/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ulicy Bojanowskiej.

 11. Uchwała Nr XXXV/511/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek położonych w Raciborzu przy ul. Mariańskiej.

 12. Uchwała Nr XXXV/512/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w obrębie Miedonia.

 13. Uchwała Nr XXXV/513/2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 14. Uchwała Nr XXXV/514/2021 w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

 15. Uchwała Nr XXXV/515/2021 w sprawie petycji.

 16. Uchwała Nr XXXV/516/2021 w sprawie petycji.

 17. Uchwała Nr XXXV/517/2021 w sprawie petycji.

 18. Uchwała Nr XXXV/518/2021 w sprawie petycji.

 19. Uchwała Nr XXXV/519/2021 w sprawie wniosku.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
30-09-2021 13:16:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie