Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na III sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 30 stycznia 2019 r.

 1. Uchwała Nr III/31/2019 Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2019 r.
 2. Uchwała Nr III/32/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Uchwała Nr III/33/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/642/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Racibórz w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 4. Uchwała Nr III/34/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
 5. Uchwała Nr III/35/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Uchwała Nr III/36/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Uchwała Nr III/37/2019 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać budżet obywatelski w Mieście Racibórz.
 8. Uchwała Nr III/38/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
 9. Uchwała Nr III/39/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.
 10. Uchwała Nr III/40/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu.
 11. Uchwała Nr III/41/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.
 12. Uchwała Nr III/42/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu.
 13. Uchwała Nr III/43/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu.
 14. Uchwała Nr III/44/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.
 15. Uchwała Nr III/45/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu.
 16. Uchwała Nr III/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej.
 17. Uchwała Nr III/47/2019 w sprawie petycji mieszkańca.
 18. Uchwała Nr III/48/2019 w sprawie petycji mieszkańca.
 19. Uchwała Nr III/49/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Racibórz.
 20. Uchwała Nr III/50/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
 21. Uchwała Nr III/51/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
 22. Uchwała Nr III/52/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
 23. Uchwała Nr III/53/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.
 24. Uchwała Nr III/54/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
 25. Uchwała Nr III/55/2019 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

   

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są stronie - raciborz.esesja.pl. Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Gliwa
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:327550750 fax: 327550621
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
31-01-2019 12:18:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie