Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 29 maja 2019 r.

 1. Uchwała Nr VII/91/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 2. Uchwała Nr VII/92/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr VII/93/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu".

 4. Uchwała Nr VII/94/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 5. Uchwała Nr VII/95/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Uchwała Nr VII/96/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/464/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu.

 7. Uchwała Nr VII/97/2019 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji zmiany granic obszaru Natura 2000 „Stawy Łężczok” PLH240010 Natura 2000 na terenie Gminy Racibórz.

 8. Uchwała Nr VII/98/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz.

 9. Uchwała Nr VII/99/2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Na Wzgórzu.

 10. Uchwała Nr VII/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Kościelnej.

 11. Uchwała Nr VII/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii.

 12. Uchwała Nr VII/102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Arcybiskupa Józefa Gawliny.

 13. Uchwała Nr VII/103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Króla Jana III Sobieskiego.

 14. Uchwała Nr VII/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy placu Jana Długosza.

 15. Uchwała Nr VII/105/2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu.

 16. Uchwała Nr VII/106/2019 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są na stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
30-05-2019 12:46:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie