Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 30 czerwca 2021 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/457/2021 w sprawie przyjęcia apelu.

 2. Uchwała Nr XXXIII/458/2021 w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz wotum zaufania.

 3. Uchwała Nr XXXIII/459/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

 4. Uchwała Nr XXXIII/460/2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 5. Uchwała Nr XXXIII/461/2021 w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 19 czerwca 2021 r.

 6. Uchwała Nr XXXIII/462/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 7. Uchwała Nr XXXIII/463/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 8. Uchwała Nr XXXIII/464/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Uchwała Nr XXXIII/465/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 10. Uchwała Nr XXXIII/466/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/194/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.

 11. Uchwała Nr XXXIII/467/2021 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r.

 12. Uchwała Nr XXXIII/468/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu w obrębie Studzienna i Sudół.

 13. Uchwała Nr XXXIII/469/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Raciborzu, prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Adamczyka.

 14. Uchwała Nr XXXIII/470/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości budynkowej przy ul. Kolejowej nr 21a.

 15. Uchwała Nr XXXIII/471/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Racibórz w roku szkolnym 2021/2022.

 16. Uchwała Nr XXXIII/472/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/242/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Racibórz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 17. Uchwała Nr XXXIII/473/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.

 18. Uchwała Nr XXXIII/474/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

 

Projekt powyższej uchwały Rady Miasta Racibórz oraz wynik głosowania dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
07-07-2021 10:56:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie