Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 22 listopada 2023 r.

 1. Uchwała Nr LXVI/925/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok.

 2. Uchwała Nr LXVI/926/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr LXVI/927/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2023-2033.

 4. Uchwała Nr LXVI/928/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 5. Uchwała Nr LXVI/929/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

 6. Uchwała Nr LXVI/930/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

 7. Uchwała Nr LXVI/931/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata -2024-2028.

 8. Uchwała Nr LXVI/932/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 9. Uchwała Nr LXVI/933/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 10. Uchwała Nr LXVI/934/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu”.

 11. Uchwała Nr LXVI/935/2023 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

 12. Uchwała Nr LXVI/936/2023 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/911/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zobowiązania do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Racibórz rodzinie polskiego pochodzenia zamieszkałej w Republice Kazachstanu przez okres nie krótszy niż 2 lata.

 13. Uchwała Nr LXVI/937/2023 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr LXVI/938/2023 w sprawie skargi na działalność lodowiska na płycie Rynku.

 15. Uchwała Nr LXVI/939/2023 w sprawie przekazania według właściwości wniosku mieszkańca dotyczącego sprzątania posesji przez służby komunalne.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
24-11-2023 07:54:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie