Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 19 grudnia 2019 r.

 

  1. Uchwała Nr XIII/202/2019 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  2. Uchwała Nr XIII/203/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

  3. Uchwała Nr XIII/204/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice.

  4. Uchwała Nr XIII/205/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/412/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  5. Uchwała Nr XIII/206/2019 w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Racibórz na lata 2020 – 2024”.

  6. Uchwała Nr XIII/207/2019 w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu”.

  7. Uchwała Nr XIII/208/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie.

  8. Uchwała Nr XIII/209/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Głubczyckiej.

  9. Uchwała Nr XIII/210/2019 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.

  10. Uchwała Nr XIII/211/2019 w sprawie petycji mieszkanki Rabki Zdrój.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
10-01-2020 09:27:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie