Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 3 czerwca 2020 r.

 

 1. Uchwała Nr XIX/260/2020 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 r.

 2. Uchwała Nr XIX/261/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Uchwała Nr XIX/262/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 4. Uchwała Nr XIX/263/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. (ul. Kościuszki)

 5. Uchwała Nr XIX/264/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. (ul. Pogrzebieńska)

 6. Uchwała Nr XIX/265/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu. (ul. Piaskowa)

 7. Uchwała Nr XIX/266/2020 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

 8. Uchwała Nr XIX/267/2020 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność sportową.

 9. Uchwała Nr XIX/268/2020 w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Racibórz.

 10. Uchwała Nr XIX/269/2020 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 11. Uchwała Nr XIX/270/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Tęczowej.

 12. Uchwała Nr XIX/271/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/259/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz.

 13. Uchwała Nr XIX/272/2020 w sprawie wniosku mieszkańca Raciborza.

 14. Uchwała Nr XIX/273/2020 w sprawie petycji mieszkańca Raciborza.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
15-06-2020 09:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie