Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Budowie tranzytu z miejscowości Ciechowie do miejscowości Nędza”, w dniu 08.05.2023r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 24/2023 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 26 czerwca 2023 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 1818/1, 330, 325, 654/56, k.m. 2, obręb Markowice położonej w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Ocice, Ostróg, Płonia, Śródmieście, Proszowiec – Stara Wieś oraz Studzienna i Sudół w Raciborzu

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w oparciu o art. 19a specustawy gazowej dla inwestycji pn.,,Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 Mpa."
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w ramach postępowania prowadzonego na wniosek spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez Oddział Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach i pełnomocnika w sprawie , o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa".
Trwa wczytywanie metryki.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1) wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z powierzchni bazy transportowe na terenie Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. do zbiornika Zb.A;

2 likwidacji urządzenia wodnego-wylotu zlokalizowanego na działce 687/672 obręb 0001 Brzezie

3) przebudowę urządzenia wodnego

4) usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do urządzenia wodnego- zbiornika Zb.A

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że postanowieniem nr 19/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 180/2023 z dnia 30.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zielone RAFAKO" zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 1198/53, 1199/53, 1204/53, 1224/53, 1152/1 (k.m. 3), obręb Racibórz, nr 510/232, 678/229, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229 (k.m. 4), 1011 (k.m.2), obręb Studzienna, poprzez usunięcie błędnie wskazanego w treści ww. decyzji numeru działki ewidencyjnej (1200/53), na której zrealizowane ma zostać planowane przedsięwzięcie.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o zwróceniu się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inzynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa"
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -PRG- modernizacja gazociągu Radlin-Racibórz, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa "
Trwa wczytywanie metryki.
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 2023r., znak GL.RUZ.4220.9.2023.3.PM/TS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 lutego 2016r. nr 331/OS/2016 znak OS.WS.7322.180.2015 udzielającej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie poprzez istniejący wylot znajdujący się na działce nr 687/672, obręb 0001 Brzezie do rowu nr 8, mieszaniny podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, wód z drenażu podfoliowego z terenu Zakładu Zagodpodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 oraz podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z/s w Tylmanowej, w zakresie nazwy podmiotu, któremu udzielonego ww. pozwolenie wodnoprawne tj. zmiany nazwy z Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.  
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów archiwalnych: 566 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 57
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
22-05-2023 11:40:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie