Język migowy


Język migowy w urzędzie
 

1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1824). Urząd Miasta informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

  • poczty elektronicznej - wiecej informacji TUTAJ
  • faksu - numer 32 7550725,
  • komunikatora internetowego SKYPE (konto "urzad_miasta_raciborz").

Jednocześnie informujemy, że wyznaczeni pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Stanowiska pracy tych osób są odpowiednio oznakowane, specjalnym znakiem.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w Sekretariacie Prezydenta Miasta oraz w następujących jednostkach organizacyjnych Urzędu:

  1. Biurze Obsługi Interesantów, znajdującym się na parterze Urzędu - udzielanie informacji o sprawach realizowanych przez Urząd.
  2. Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój Nr 5 oraz pokój Nr 12- w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Wydziale Lokalowym, pokój Nr 17 - w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
  4. Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wileńskiej 7 - w zakresie sprawach dotyczących urodzeń, zgonów i zawierania małżeństw.
  5. Wydziale Finansowym, kasa pokój Nr 116 (I piętro) - w zakresie spraw dotyczących obsługi kasowej.

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: 32 7550725 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: boi@um.raciborz.pl.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Tyszkiewicz - Zimałka
email: zk3@um.raciborz.pl tel.:+48327550691 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive