Obwodowe Komisje Wyborcze

16‑08‑2023 16:13:39

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba:

  1. posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która:
  •  jest obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sąd,
  1. która stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego oraz jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

Kandydatów do komisji zgłaszają zarejestrowane komitety wyborcze najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do 15 września br. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do komisji należy zwrócić się do komitetów wyborczych. Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP dostępny jest  na stronie PKW pod adresem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitety

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 211 – II piętro (Wydział Organizacyjny).

 

W przypadku, gdy komitety zgłoszą niewystarczającą liczbę kandydatów do komisji uzupełnienia składów komisji dokonuje komisarz wyborczy spośród wyborców, którzy zgłoszą swoją kandydaturę za pośrednictwem Urzędu Miasta Racibórz (pok. 211, II piętro). Uzupełnienie składu komisji następuje wyłącznie w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych:

  • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 800 zł
  • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej – 700 zł
  • członek obwodowej komisji wyborczej – 600 zł


Wiecej informacji jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej dostępnych jest na stronie PKW.
 

Dokumenty:
Plik docx Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.docx
07-09-2023 13:59:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Komisarza Wyborczego z 15 września 2023r. o możliwości zgłoszenia dodatkowych kandydatów do OKW i terminie losowania.pdf
15-09-2023 14:29:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
148KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu