Obwodowe komisje wyborcze

19‑02‑2020 13:01:56

__________________________________________________________________________________________
Obwodowe Komisje Wyborcze w Raciborzu
w dniu 28 czerwca 2020r. rozpoczynają pracę o godz. 600

Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w Raciborzu
odbywać się będzie w godz. 700 – 2100

_________________________________________________________________________________________
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Termin: 17 czerwca 2020 r.
Miejsce: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

godz. 15.00 - komisje od Nr 1 do Nr 8
godz. 16.00 - komisje od Nr 9 do Nr 16
godz. 17.00 - komisje od Nr 17 do Nr 25

_____________________________________________________________________________________________

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych

Termin: 24 czerwca 2020r.  godz. 15.30
Miejsce: Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21

_____________________________________________________________________________________________

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami Prezydenta RP, powinien zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego (wykaz utworzonych komitetów wyborczych znajduje się na stronie PKW).

Wyborca ma również możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio w Urzędzie Miasta Racibórz. Osoby, które dokonają takiego zgłoszenia będą powołane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III tylko i wyłącznie jako uzupełnienie składów komisji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

UWAGA: Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która m.in. ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia, stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego.

Zgłoszenia dokonuje się na druku zamieszczonym w dolnej części strony (osoby, które dokonają zgłoszenia bezpośrednio w Urzędzie wypełniają  tylko 2 stronę druku - bez wypełniania "Nazwy komitetu wyborczego").

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 13.30.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzonych w związku z tym w Urzędzie Miasta zmianach w obsłudze interesantów, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać zgodnie z jednym z poniższych sposobów:

  1. wrzucając zgłoszenia do 12 czerwca 2020r. - do godziny 13.30  do skrzynki ustawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6,
  2. przesyłając do 12  czerwca 2020r. oryginał zgłoszenia, pocztą tradycyjną, do Urzędu Miasta Racibórz. W tym przypadku o dochowaniu terminu zgłoszenia  rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta,
  3. przekazując bezpośrednio pracownikowi Wydziału Organizacyjnego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie pod nr tel. 32 7550661 (Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wizyty w urzędzie),
  4. przesyłając (do 12 czerwca 2020r. do godziny 13.30) zgłoszenie w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacyjny@um.raciborz.pl. W tym przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Racibórz pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone  do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. 

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 32 7550661.

Szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych zostały określone przez Państwową Komisję Wyborczą w Uchwale Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodwach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej oraz do Paralamentu Europejskiego  z późn. zm. (uchwała zamieszczona w dolnej części strony).

_____________________________________________________________________________________________________________
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.
Dokumenty:
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 1.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 5.pdf
26‑06‑2020 10:27:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 9.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 14.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 19.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 21.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie o zmianie w składzie OKW Nr 22.pdf
26‑06‑2020 10:13:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie komisarza wyborczego o powołaniu obwodowych komisji wyborczych.pdf
15‑06‑2020 15:25:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
563KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników komitetów wyborczych i terminie losowania.pdf
12‑06‑2020 13:27:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Druk zgłoszenia kandydata do OKW.doc
05‑06‑2020 09:27:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie powołania OKW.pdf
12‑06‑2020 10:14:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie wytycznych dla OKW.pdf
12‑06‑2020 10:17:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
515KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu