Obwodowe komisje wyborcze

19‑02‑2020 13:01:56

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami Prezydenta RP, powinien zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego (wykaz utworzonych komitetów wyborczych znajduje się na stronie PKW).

Wyborca ma również możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio w Urzędzie Miasta Racibórz. Osoby, które dokonają takiego zgłoszenia będą powołane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III tylko i wyłącznie jako uzupełnienie składów komisji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

UWAGA: Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która m.in. ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia, stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego.

Zgłoszenia dokonuje się na druku zamieszczonym w dolnej części strony (osoby, które dokonają zgłoszenia bezpośrednio w Urzędzie wypełniają  tylko 2 stronę druku - bez wypełniania "Nazwy komitetu wyborczego").

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 13.30.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i podjętej w związku z tym decyzji o zamknięciu dla interesantów Urzędu Miasta, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać zgodnie z jednym z poniższych sposobów:

  1. wrzucając zgłoszenia do 10 kwietnia 2020r. - do godziny 13.30  do skrzynki ustawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6,
  2. przesyłając do 10 kwietnia 2020r. oryginał zgłoszenia, pocztą tradycyjną, do Urzędu Miasta Racibórz. W tym przypadku o dochowaniu terminu zgłoszenia  rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta.
  3. przesyłając (do 10 kwietnia 2020r. do godziny 13.30) zgłoszenie w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacyjny@um.raciborz.pl. W tym przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Racibórz pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone  do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. 

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 32 7550661.

Szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych zostały określone przez Państwową Komisję Wyborczą w Uchwale Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodwach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej oraz do Paralamentu Europejskiego  z późn. zm. (uchwała zamieszczona w dolnej części strony).

_____________________________________________________________________________________________________________
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.
Dokumenty:
Plik pdf Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.pdf
03‑03‑2020 12:33:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Druk zgłoszenia kandydata do OKW.doc
02‑04‑2020 11:03:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr 11_2019 w sprawie powołania OKW.pdf
19‑02‑2020 13:22:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana uchwały w sprawie powołania OKW.pdf
19‑02‑2020 13:22:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu