2018


 

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową: 117/2016/62/OA/poz/P z dnia 23.06.2016r.
Termin kontroli: 22.03.2018r.

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Termin kontroli: 17.05.2018r.-25.06.2018r.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych
Termin kontroli: 29.06.2018r.i  03.07.2018r.

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola wykorzystania środków udzielonych z WFOŚiGW na zadania pn. "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 - etap II"
Termin kontroli: 16.07.2018r.
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych
Termin kontroli: 10.09.2018r. - 28.09.2018r.
Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48"
Termin kontroli: 23.10.2018r. - 26.10.2018r.

Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania pn."Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltanicznych w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz"
Termin kontroli: 20.11.2018r. - 23.11.2018r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadania pn."Wykonywanie właściwych robót w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury"
Termin kontroli: 26.11.2018r. - 03.12.2018r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
11-01-2018 13:17:29
Data udostępnienia informacji:
16-01-2019 12:44:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie