Urząd Miasta


URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Centrala: +48327550600
fax: +48327550725
e-mail: boi@um.raciborz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

NIP: 639-10-02-175
REGON MIASTA RACIBÓRZ : 276258397
REGON URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ : 000649410
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

ING BSK S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

Informacja dla osób przebywających za granicą :
Dzięki międzynarodowym numerom kont osoby przebywające za granicą kraju mogą teraz bez problemu regulować opłaty skarbowe. Aby dokonać opłaty skarbowej należy każdorazowo wpisać numer konta wraz z numerami IBAN i SWIFT, tj.:
SWIFT - INGBPLPW
IBAN - PL 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

 

Prezydent: Dariusz Polowy
Tel.+48327550601
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

I Zastępca Prezydenta: Michał Fita
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

II Zastępca Prezydenta: Dominik Konieczny
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

Sekretarz: Tomasz Kaliciak
Tel.+48327550661
e-mail: organizacyjny@um.raciborz.pl

Skarbnik: Beata Koszowska-Gralak
Tel.+48327550604
e-mail: finansowy@um.raciborz.pl

(Na podstawie Statutu Miasta Racibórz "Uchwała Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. pod pozycją 3146)

Miasto Racibórz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Miasto Racibórz położone jest w Powiecie Raciborskim w Województwie Śląskim.

Granice terytorialne Miasta określa mapa, stanowiąca załącznik do Statutu.

W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

W celu realizacji ustawowych zadań Miasta, Rada tworzy jednostki organizacyjne miasta.

Miasto posługuje się herbem i flagą, których wzór i zasady używania ustala odrębna uchwała.


Więcej informacji o Raciborzu znajdą Państwo na stronie:
www.raciborz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezydenta Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja – znak IU.6733.1.4.2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gazociągu DN300 PN 1,6 MPa relacji Radlin – Racibórz o długości 20738 m” na 212, 213, 209, 483, 481, 480, 384/189, 385/189, 241, 187, 181, 238, 182, 176, 333/175, 332/175, 237, 312/171, 313/171, 172, 270/148, 271/148, 272/148, 273/148, 274/148, 275/148, 234, 268/144, 228, 285/141, 286/141, 287/141, 288/141, 231, 289/141, 135, 134, 388/132, 529/131, 530/131, k.m. 2, obręb Brzezie, 752/77, 758/77, 759/77, 619/76, 600/76, 618/76, 230/72, 633/72, 634/72, 216/71, 575/205 (po podziale działka nr 763/205), 542, 220/206, 183, 58, 541, 207, 59, 60, 182, 36, 208, 37, 540, k.m. 7, obręb Brzezie, 355/87, 379/186, 356/88, 84, 169, 239/162, 74, 75, 168, 64, 63, 184, 337/57, 167, 330/41, 329/38, 328/38, 327/40, 326/37, 324/25, 362/17, 361/17, 360/17, 301/14, 344/42, 345/43, 182, 54, 55, 339/56, 340/56, 67, 300/14 k.m. 15, obręb Ostróg, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
28-12-2015 10:00:00
Data udostępnienia informacji:
13-09-2019 09:05:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie