Urząd Miasta


URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Centrala: +48327550600
fax: +48327550725
e-mail: boi@um.raciborz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

NIP: 639-10-02-175
REGON MIASTA RACIBÓRZ : 276258397
REGON URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ : 000649410
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: ING BSK S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz nr PL 52 1050 1070 1000 0024 5938 2475 (ING BSK S.A.) lub w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 13 (parter) i pokój nr 116 (I piętro).

Informacja dla osób przebywających za granicą :
Dzięki międzynarodowym numerom kont osoby przebywające za granicą kraju mogą teraz bez problemu regulować opłaty skarbowe. Aby dokonać opłaty skarbowej należy każdorazowo wpisać numer konta wraz z numerami IBAN i SWIFT, tj.:
SWIFT - INGBPLPW
IBAN - PL 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

 

Prezydent: Dariusz Polowy
Tel.+48327550601
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

I Zastępca Prezydenta: Michał Fita
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

II Zastępca Prezydenta: Dominik Konieczny
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

Sekretarz:
Tel.+48327550661
e-mail: organizacyjny@um.raciborz.pl

Skarbnik: Beata Koszowska-Gralak
Tel.+48327550604
e-mail: finansowy@um.raciborz.pl

(Na podstawie Statutu Miasta Racibórz "Uchwała Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. pod pozycją 3146)

Miasto Racibórz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Miasto Racibórz położone jest w Powiecie Raciborskim w Województwie Śląskim.

Granice terytorialne Miasta określa mapa, stanowiąca załącznik do Statutu.

W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

W celu realizacji ustawowych zadań Miasta, Rada tworzy jednostki organizacyjne miasta.

Miasto posługuje się herbem i flagą, których wzór i zasady używania ustala odrębna uchwała.


Więcej informacji o Raciborzu znajdą Państwo na stronie:
www.raciborz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezydenta Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja – znak IU.6733.1.4.2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gazociągu DN300 PN 1,6 MPa relacji Radlin – Racibórz o długości 20738 m” na 212, 213, 209, 483, 481, 480, 384/189, 385/189, 241, 187, 181, 238, 182, 176, 333/175, 332/175, 237, 312/171, 313/171, 172, 270/148, 271/148, 272/148, 273/148, 274/148, 275/148, 234, 268/144, 228, 285/141, 286/141, 287/141, 288/141, 231, 289/141, 135, 134, 388/132, 529/131, 530/131, k.m. 2, obręb Brzezie, 752/77, 758/77, 759/77, 619/76, 600/76, 618/76, 230/72, 633/72, 634/72, 216/71, 575/205 (po podziale działka nr 763/205), 542, 220/206, 183, 58, 541, 207, 59, 60, 182, 36, 208, 37, 540, k.m. 7, obręb Brzezie, 355/87, 379/186, 356/88, 84, 169, 239/162, 74, 75, 168, 64, 63, 184, 337/57, 167, 330/41, 329/38, 328/38, 327/40, 326/37, 324/25, 362/17, 361/17, 360/17, 301/14, 344/42, 345/43, 182, 54, 55, 339/56, 340/56, 67, 300/14 k.m. 15, obręb Ostróg, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
28-12-2015 10:00:00
Data udostępnienia informacji:
03-07-2020 13:15:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie