Urząd Miasta


URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Centrala: +48327550600
fax: +48327550725
e-mail: boi@um.raciborz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

NIP MIASTA RACIBÓRZ : 6391002175
NIP URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ: 6392030653
REGON MIASTA RACIBÓRZ : 276258397
REGON URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ : 000649410
 

Numery rachunków bankowych:

  1. Wpłaty za podatki, opłata skarbowa i inne płatności :
    ING BSK S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami:
    ING BSK S.A. 52 1050 1070 1000 0024 5938 2475

Wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Miasta pokój nr 116 (I piętro).

Informacja dla osób przebywających za granicą :
Dzięki międzynarodowym numerom kont osoby przebywające za granicą kraju mogą teraz bez problemu regulować opłaty skarbowe. Aby dokonać opłaty skarbowej należy każdorazowo wpisać numer konta wraz z numerami IBAN i SWIFT, tj.:
SWIFT - INGBPLPW
IBAN - PL 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

 

Prezydent: Jacek Wojciechowicz
Tel.+48327550601
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

I Zastępca Prezydenta:
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

II Zastępca Prezydenta:
Tel.+48327550636
e-mail: sekretariat@um.raciborz.pl

Sekretarz: Tomasz Kaliciak
Tel.+48327550662
e-mail: se@um.raciborz.pl

Skarbnik: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Tel.+48327550604
e-mail: finansowy@um.raciborz.pl

(Na podstawie Statutu Miasta Racibórz "Uchwała Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. pod pozycją 3146)

Miasto Racibórz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Miasto Racibórz położone jest w Powiecie Raciborskim w Województwie Śląskim.

Granice terytorialne Miasta określa mapa, stanowiąca załącznik do Statutu.

W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

W celu realizacji ustawowych zadań Miasta, Rada tworzy jednostki organizacyjne miasta.

Miasto posługuje się herbem i flagą, których wzór i zasady używania ustala odrębna uchwała.


Więcej informacji o Raciborzu znajdą Państwo na stronie:
www.raciborz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

mieszkanie po powierzchni użytkowej 31,68 m2, przynależna piwnica o powierzchni 1,31 m2, II piętro
Trwa wczytywanie metryki.
mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,09 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,36 m2 ; parter
Trwa wczytywanie metryki.
5 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 44,76 m2, kondygnacja piwniczna
Trwa wczytywanie metryki.
załącznik do zarządzenia nr 1777/2022 Prezydenta Miasta Raciborza z 17 lutego 2022r.
Trwa wczytywanie metryki.
wolny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,13 m2, piwnica o powierzchni 9,08 m2, parter
Trwa wczytywanie metryki.
garaż nr 1 o powierzchni 29,27 m2 i garaż nr 2 o powierzchni 14,79 m2
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydenta Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja – znak IU.6733.1.4.2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6,3 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gazociągu DN300 PN 1,6 MPa relacji Radlin – Racibórz o długości 20738 m” na 212, 213, 209, 483, 481, 480, 384/189, 385/189, 241, 187, 181, 238, 182, 176, 333/175, 332/175, 237, 312/171, 313/171, 172, 270/148, 271/148, 272/148, 273/148, 274/148, 275/148, 234, 268/144, 228, 285/141, 286/141, 287/141, 288/141, 231, 289/141, 135, 134, 388/132, 529/131, 530/131, k.m. 2, obręb Brzezie, 752/77, 758/77, 759/77, 619/76, 600/76, 618/76, 230/72, 633/72, 634/72, 216/71, 575/205 (po podziale działka nr 763/205), 542, 220/206, 183, 58, 541, 207, 59, 60, 182, 36, 208, 37, 540, k.m. 7, obręb Brzezie, 355/87, 379/186, 356/88, 84, 169, 239/162, 74, 75, 168, 64, 63, 184, 337/57, 167, 330/41, 329/38, 328/38, 327/40, 326/37, 324/25, 362/17, 361/17, 360/17, 301/14, 344/42, 345/43, 182, 54, 55, 339/56, 340/56, 67, 300/14 k.m. 15, obręb Ostróg, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
28-12-2015 10:00:00
Data udostępnienia informacji:
08-05-2024 07:03:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie