Obwodowe Komisje Wyborcze

31‑01‑2024 15:16:59

Obwodowe Komisje Wyborcze w Raciborzu
w dniu 21 kwietnia 2024 r.
rozpoczynają pracę o godz. 6.00

 

Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w Raciborzu
odbywać się będzie w godz. 7.00 – 21.00


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pierwsze posiedzenia komisji i szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędą się 26 marca 2024r. w Sali Widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (patrz załącznik)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sąd,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego oraz jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w  Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego oraz jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury do komisji należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje o zarejestrowanych komitetach będą publikowane na bieżąco na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszeń do komisji pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborzczej z dnia 23 stycznia 2024 r. (patrz załącznik).

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 8 marca 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 211 – II piętro (Wydział Organizacyjny).

W przypadku, gdy komitety zgłoszą niewystarczającą liczbę kandydatów do komisji uzupełnienia składów komisji dokonuje komisarz wyborczy spośród wyborców, którzy zgłoszą swoją kandydaturę (zgłoszenie indywidualne) za pośrednictwem Urzędu Miasta Racibórz (pok. 211, II piętro).

Druk do zgłoszenia indywidualnego -uzupełnienie składu przez komisarza wyborczego (patrz załącznik)

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

w I turze głosowania:

 • Przewodniczący komisji – 900 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego – 800 zł,
 • Członek komisji – 700 zł.

w II turze głosowania:

 • Przewodniczący komisji – 450 zł,
 • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
 • Członek komisji – 350 zł.

 

Jak na zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Zasady powołania obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w Uchwałe nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

 

Dokumenty:
Plik docx Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami.docx
19-04-2024 07:43:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 14.pdf
27-03-2024 12:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 23.pdf
27-03-2024 12:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 13.pdf
27-03-2024 12:05:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 4.pdf
02-04-2024 08:39:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 15.pdf
02-04-2024 08:39:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 27.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 5.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 3.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 8.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 19.pdf
19-04-2024 08:05:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
18-03-2024 09:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf
20-03-2024 08:55:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja komisarza wyborczego o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf
08-03-2024 15:27:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Druk zgłoszenia kandydatów do OKW_komitety.pdf
31-01-2024 15:19:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Druk zgłoszenia kandydata do OKW_komisarz.docx
31-01-2024 17:15:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu